top of page
  • Writer's picturePrakai Team

บริหารจัดการเวลาให้ดี พา MEA ให้ก้าวหน้าด้วยศูนย์ข้อมูลพลังงานทดแทนและคาร์บอนเครดิต


อำพล สงวนวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า“ด้วยความที่เป็นนักบริหาร ผมจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการเวลาเป็นอย่างมาก เพราะพอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนหน้าที่ เวลาเราบริหารงานมากขึ้น ก็ทำให้บริหารจัดการเวลาได้ยากขึ้น ทั้งการจัดสรรเวลาให้กับครอบครัว เวลาในการทำงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาในการพัฒนาตัวเอง เราต้องไม่หยุดนิ่ง แม้ว่าปัจจุบันการหาความรู้เพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ให้กับตัวเองจะทำได้ง่าย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แต่หากจัดการเรื่องเวลาไม่ได้ ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำ ดังนั้นผมจึงตั้งเป้าหมายว่าปีหน้า และรวมถึงในทุก ๆ ปี จะพยายามบริหารจัดการเวลาให้ดี เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน”


“ส่วนเรื่องการทำงานใน MEA ปีหน้าผมตั้งใจจะทำศูนย์ข้อมูลพลังงานทดแทนและเรื่องของคาร์บอนเครดิต เพราะธุรกิจพลังงานทั่วโลก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่แวดล้อมเรา ต่างตื่นตัวเรื่องคาร์บอนเครดิตมานานแล้ว โดยเฉพาะทางฟากฝั่งตะวันตกที่พยายามจะใช้เรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้ต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมไทยสูงขึ้น ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เวลาจะแข่งขันด้านการส่งออกก็จะยากขึ้น จึงมองว่าเราต้องพัฒนาเรื่องคาร์บอนเครดิตให้เป็นรูปธรรมให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้”


“นอกจากนี้สำหรับ MEA เรื่องของการวางยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกวันนี้ภาคเอกชนและธุรกิจอื่นต่าง Cross Sector กันหมด ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งดูแลภาคพลังงาน ต้องโฟกัสเรื่องของพาร์ตเนอร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจให้มากขึ้น อาจจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้า หรือพา MEA เข้าไปในธุรกิจอื่น ซึ่ง ณ วันนี้ ก็คาดหวังว่าบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นจะพาเราเติบโตต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องการบริหารจัดการภายในก็สำคัญ ผมมองว่าถ้าอยากเติบโตอย่างยั่งยืนต้องใส่ใจเรื่องคน เพราะการบริหารงานกับการบริหารคนต้องไปด้วยกัน ถ้าเราสร้างคนได้ พัฒนาคนที่เป็นฐานขององค์กรได้ ก็จะต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต”


“สำหรับผมการบริหารงานและบริหารคนจะยึดหลักความสำคัญและความเร่งด่วน หากพิจารณาสองปัจจัยนี้แล้วจะสามารถมอบหมายงานได้ถูกคน ช่วยให้งานประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และที่สำคัญคือความไว้วางใจ ผู้บริหารต้องคิดว่าทำอย่างไรให้พนักงาน Touch เรา และเราก็ต้อง Touch พนักงานด้วย เพื่อให้ทุกคนทุ่มเททำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”41 views

Comentários


bottom of page