top of page
  • Writer's picturePrakai Team

ประกาศผลสุดยอดผลงาน Innovation Tank ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่สู่องค์กรนวัตกรรมตลอดปีที่ผ่านมา นับจากที่ MEA เริ่มมี Innovation Tank ซึ่งเป็น Platform ที่เปิดโอกาสให้คน MEA ได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ร่วมแบ่งปันไอเดียที่ใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็น Platform ที่เพื่อนพนักงานสามารถเข้ามาอ่านความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง และยังเชื่อมต่อกับ KM Platform (Knowledge Management Platform) โดยคาดหวังให้พนักงานนำความรู้ขององค์กรมาต่อยอดพัฒนานวัตกรรมได้


ซึ่ง MEA ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดความคิดสร้างสรรค์ใน Innovation Tank เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการเข้าใช้งาน Innovation Tank โดยให้เพื่อนพนักงานได้เข้ามาแบ่งปันแนวคิดผ่านนวัตกรรม 5 ด้านที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า นวัตกรรมด้านการบริการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ นวัตกรรมด้านการปรับปรุงกระบวนงาน และนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 63 ถึง 19 มีนาคม 64 ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีพนักงานนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใน Innovation Tank ถึง 110 ไอเดีย โดยรางวัลภายใต้กิจกรรมแบ่งเป็น 4 ประเภท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 120,000 บาท


1. รางวัลตาม Theme 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะมีรางวัลที่ 1 ถึงรางวัลที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินรางวัลที่ 1–3 ของแต่ละ Theme จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Theme นั้น ๆ ได้แก่ ฝวฟ. ฝบก. ฝพธ. ฝพอ. และ ฝสส. ซึ่งคณะกรรมการก็ได้พิจารณาไอเดียแต่ละไอเดียอย่างถี่ถ้วน ไอเดียที่ได้รับรางวัลก็เป็นไอเดียที่มีคะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรกที่สามารถได้ใจคณะกรรมการไป


2. รางวัลโดนใจผู้บริหาร จะตัดสินจากการลงคะแนนเสียงโดยการกดดาวจากผู้บริหารระดับสูง จะแบ่งออกเป็นรางวัล Most Like 1 รางวัลเป็นไอเดียที่อดีตผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์และผู้บริหารระดับสูงกดดาวมากที่สุด และรางวัล Like อีกจำนวน 4 รางวัล


3. รางวัล Popular Vote จะพิจารณาจากไอเดียที่มีเพื่อนพนักงาน MEA เลือกอ่านและกด Wow มากที่สุด ทุก ๆ 2 สัปดาห์ตลอดระยะเวลากิจกรรม


4. รางวัล Participation จะสุ่มจากพนักงานที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Innovation Tank และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน Innovation Tank เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจไปพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลรางวัลของกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยอดีตผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและขึ้นกล่าวคำชมเชยในพิธีประกาศรางวัล ซึ่งในกิจกรรมได้มีพนักงาน MEA เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างล้นหลาม โดยพนักงานที่ได้รางวัลที่ 1 ของแต่ละ Theme และพนักงานที่ได้รับรางวัล Most Like จากผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสกล่าวถึงไอเดียของตัวเองและแสดงความขอบคุณต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน สำหรับไอเดียที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
จากไอเดียใน Innovation Tank ทั้งหมดนั้น ไอเดียที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของแต่ละ Theme ได้นำเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Innovation Team) ซึ่งมี รผธ. เป็นประธานและมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมในระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมของ MEA โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกและพิจารณาแนวคิด ตลอดจนพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่การเปิดตัว Innovation Tank จนถึงในปัจจุบันได้มีพนักงาน MEA เข้ามาในระบบ Innovation Tank รวมแล้วมากกว่า 1,100 คน และไอเดียรวมแล้วมากกว่า 210 ไอเดีย


จากจุดเริ่มต้นโครงการปลายปี 2563 ที่นับเป็นหนึ่งใน New Year’s Resolution ของทีมงาน ในการผลักดันให้พนักงาน MEA มาร่วมกันแชร์ไอเดียนวัตกรรมกันเยอะ ๆ จวบจนจบโครงการในปีแรกเห็นตัวเลขหลักพันไอเดีย ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงาน MEA มีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ MEA เป็นอย่างดี และช่วยให้ทีมงานอิ่มใจไปกับการบรรลุ New Year’s Resolution ของปีที่ผ่านมาด้วย นับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศการใช้ความคิดสร้างสรรค์ บ่มเพาะเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความยั่งยืนกับองค์กรในอนาคต19 views

Commenti


bottom of page