top of page
 • Writer's picturePrakai Team

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรมในวารสารประกายฉบับที่ 142กิจกรรม I.Q.D. มีรางวัล ในวารสารประกายออนไลน์ฉบับที่ผ่านมา ได้เปิดพื้นที่ให้พี่ ๆ ทุกท่านมาร่วมกันแชร์ไอเดีย ความท้าทายใหม่ ๆ ในการทำงานที่ MEA ของตนเอง เพื่อพร้อมขับเคลื่อน MEA สู่อนาคต โดยมีผู้สนใจแชร์ข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยครับ ใน Issue นี้ น้อง MEA เจิดจ้า ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมในวารสารประกายฉบับที่ 142 สามารถดูประกาศรายชื่อผู้โชคดี ด้านล่างได้เลยครับ


ผู้โชคดี กิจกรรม I.Q.D. มีรางวัล วารสารประกายฉบับที่ 142

กิจกรรมแชร์ไอเดีย ความท้าทายใหม่ ๆ ในการทำงานที่ MEA ของท่าน เพื่อพร้อมขับเคลื่อน MEA สู่อนาคต คืออะไร?


รางวัลตุ๊กตาน้อง MEA เจิดจ้า พูดได้ จำนวน 10 รางวัล

 1. ณัฐวุฒิ สุพร สภส.

 2. หทัยทิพย์ หองทองคัด ฝบค.

 3. นา ตั้งก่อเจริญ ฝพท.

 4. ศิริวรรณ วรเดช ฝศก.

 5. มณฑา ฌาณพิสุทธ์ ฟขว.

 6. ณฐวร อนันต์ ฝสอ.

 7. พัฒนวงศ์ ไพบูลย์พานิช ฝอร.

 8. ณัฐสุดา วาดี ฝกพ.

 9. รังสรรค์ ทั่งทอง ฟขม.

 10. สุนีย์ ประกอบกุล ฟขธ.

รางวัลกระเป๋าพับ MEA เจิดจ้า จำนวน 20 รางวัล

 1. ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ณ สงขลา ฝคฟ.

 2. วีรชัย สวนมาดี ฝธค.

 3. อัญชลี ศรีหลัก ฟขส.

 4. สมจิต รู้ปิติวิริยะ ฝบช.

 5. วาริณี แสงมุข ฟขม.

 6. ธีรวัฒน์ สุโทสา ฝอบ.

 7. ฐาปวีร์ ภักดีวงษ์ ฝทภ.

 8. พรทิพย์ ม่วงหวัง ฝกง.

 9. สุนทร สังข์ป่า ฝกส.

 10. ไกรฤกษ์ สันติสุขมงคล ฝงป.

 11. สัจจะ ปิยเบญจพร ฝวจ.

 12. โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ ฝมธ.

 13. สายสวาท ปั้นสุขสวัสดิ์ ฟขพ.

 14. อานนท์ ลีระศิริ ฟขต.

 15. วรารักษ์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ฟขล.

 16. ณัฐพงษ์ รื่นนิมิตร ฝอจ.

 17. เบญจพร โกมลฤทธิ์ ฟขร.

 18. กนิษฐา สุชาติ ฝตส.

 19. ลัดดาวรรณ อุปศิล ฝจย.

 20. รัตนา แซ่ตั้ง ฝจห.


ฝ่ายสื่อสารองค์กร จะจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดีทุกท่านถึงหน่วยงานเลยครับ ใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจ วารสารประกายออนไลน์รอบนี้ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกเช่นเคยครับ


สำหรับ I.Q.D. รอบนี้ เพื่อสอดคล้องกับธีม Show we’re “MEA JERDJA” เผยความ เจิดจ้า ในชาวเรา MEA ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่าน มาร่วมแชร์ไอเดีย อะไรในตัวท่านที่คิดว่า “เจิดจ้า” ที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล พร้อมทั้งแชร์ความคิด บอกเราสักนิด คิดอย่างไรกับวารสารประกายออนไลน์รอบนี้

โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง
ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย ได้แก่

รางวัลตุ๊กตาน้อง MEA เจิดจ้าพูดได้ จำนวน 10 รางวัลรางวัลกระเป๋า MEA เจิดจ้า จำนวน 20 รางวัล


หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 31 สิงหาคม 2565

และติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ ในวารสารประกายออนไลน์รอบต่อไปครับ

114 views

Comments


bottom of page