top of page
  • Writer's picturePrakai Team

มุมมอง “CHANGE” ของคนทำงานที่จะเปลี่ยน MEA ให้ดีกว่าเดิมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เปิดเวที Make it your Change ประกวดคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์ที่เผยให้เห็นถึงมุมมอง “CHANGE” ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมโชว์ความสามารถในการเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ และศักยภาพภาพในการเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่ออนาคต


เรียกว่าเป็นโพรเจกต์ระยะยาว ที่กว่าจะเฟ้นหาผู้ชนะได้ต้องผ่านการคัดสรรและเคี่ยวกรำอย่างหนัก กับกิจกรรม “Make it your Change” ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานโชว์ไอเดีย ประชันมุมมอง ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร “CHANGE” ผ่านคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีการคัดเลือกคลิปในระดับสายงานไปก่อนหน้านี้ และมีคลิปที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 14 คลิป 14 หน่วยงาน จาก 9 สายงาน ซึ่งต้องเข้าร่วมการ Pitching นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA รศ. ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลวัตทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในองค์กร และ รศ. ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาเครือข่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านค่านิยม และ Happy Workplace ตลอดจนฝ่ายบริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชมการนำเสนอทั้ง Onsite และ Onlineหลังเปิดสนาม Pitching กันอย่างดุเดือด ผลปรากฏว่าคลิปวิดีโอของการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง นำเสนอออกมาได้อย่างโดดเด่น เป็นทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทไปครอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ตกเป็นของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ที่เซอร์ไพรส์คือคลิปของฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล ซึ่งนำเสนอได้โดนใจผู้ว่าการ จนยกให้เป็นรางวัลพิเศษ Creativity พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท นอกจากนี้อีก 11 หน่วยงานที่เหลือต่างได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท กลับไปอย่างถ้วนหน้า


งานนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอและการนำเสนอของคน MEA แต่ยังเผยให้เห็นถึงการนำค่านิยมองค์กร “CHANGE” ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ มุมมอง และศักยภาพ ที่พร้อมจะเปลี่ยนกระบวนการทำงานและเปลี่ยนตัวเอง เพื่อร่วมสร้าง MEA ที่ดียิ่งกว่าเดิม


การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง

เปิดใจ รับฟัง พัฒนา ที่มาของความสำเร็จ


ทำเอาผู้ชมว้าวกันถ้วนหน้า กับคลิป Make it your Change ของการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง ที่โดดเด่นอย่างแตกต่าง ทั้งมุมมองภาพดึงดูดสายตา เทคนิคการเล่าเรื่อง และที่สำคัญคือเสียงบรรยายภาษาอังกฤษแบบชัดถ้อยชัดคำ ทำให้เอาชนะมาได้อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยสามทหารเสือที่จับมือกันสร้างสรรค์คลิปนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย ขนม - พรสุดา เตียนต๊ะนัน หัวหน้าแผนกประมวลข้อมูลและจัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน ไวกิ้ง - พลากร เล็งชัยสิริ วิศวกรไฟฟ้า 7 แผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่าย และอดัม - จักรวาล ยามา วิศวกรไฟฟ้า แผนกบริการ แต่พวกเขาไม่ได้ทุ่มเทอย่างโดดเดี่ยว ยังมีผู้อำนวยการเขตที่คอยสนับสนุนอย่างใกล้ชิด และเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่พนักงานที่คอยเป็นแรงใต้ปีกให้ทีมนี้ทะยานไกลจนพิชิตรางวัลชนะเลิศได้อย่างงดงาม
แนวคิดของคลิปวิดีโอ Make it your Change

ฉบับการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง

อดัม : ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนผันตลอดเวลา และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เราเชื่อว่าการไฟฟ้าเขตทุกเขตได้นำค่านิยม CHANGE มาปฏิบัติใช้กันอยู่แล้ว จึงเน้นการเสนอภาพที่พวกเราได้เปลี่ยนแปลงกันตามหัวข้อต่าง ๆ ของ CHANGE ให้ออกมาน่าสนใจที่สุด และที่สำคัญคือ ท่านผู้อำนวยการเขตให้แนวนโยบายว่า การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบังมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จึงอยากได้คลิปที่สามารถนำเสนอตัวเองในการเข้าพบผู้บริหารหรือ CEO ของโรงงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ด้วย เลยนำเสนอเป็นคลิปเสียงภาษาอังกฤษซึ่งทำให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากหน่วยงานอื่น


สามารถนำไปใช้เป็นพรีเซนเทชันให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับรู้ถึงการทำงานหรือ CHANGE ของ MEA ด้วย


เบื้องหลังการทำงาน : เริ่มต้นจากศูนย์ ก่อนพัฒนาแบบก้าวกระโดด

ไวกิ้ง : การทำงานของเราเริ่มจากเรียบเรียงแต่ละหัวข้อของ CHANGE ออกมาว่า ฝขง. มีจุดเด่นอะไรตรงไหนบ้างในแต่ละหัวข้อ แล้วประชุมทีม ช่วยกันคิดว่าจะทำคลิปออกมาในลักษณะไหน จนได้ข้อสรุปว่าจะนำจุดเด่นในแต่ละหัวข้อมาชูโรง ซึ่งที่ประทับใจคือ เราได้รับความร่วมมือจากทุกแผนก ทุกระดับ ตั้งแต่น้องฝึกงานไปจนถึงช่าง และยังได้แรงสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการเขตที่เข้ามาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เรามีกลุ่มไลน์สำหรับคลิป Make it your Change โดยเฉพาะ เวลาท่านเรียกประชุมก็จะแจ้งมาในนั้น หรือหากมีไอเดียอะไรก็จะส่งมาให้ดู บางทีดึก ๆ ท่านก็ส่งคลิปของการไฟฟ้าต่างประเทศที่น่าสนใจมาทิ้งไว้


ขนม : นอกจากนี้ยังมีการเตรียมตัวสำหรับการ Pitching นำเสนอผลงานด้วย เพราะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรา เลยพยายามหาข้อมูลว่า Pitching เขาทำกันยังไง ทั้งดูคลิปอาจารย์จากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เพื่อศึกษาภาษากาย ภาษาที่ใช้สื่อสาร หรือแม้แต่การแสดงความมั่นใจเพื่อให้ผู้ชมสนใจ แล้วลองซ้อมให้น้อง ๆ และพี่ ๆ ในหน่วยงานดู ซึ่งต้องขอบคุณทุกเสียงคอมเมนต์ของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพราะหลังจากที่ได้ข้อเสนอแนะ เราก็เปิดใจรับฟังนำมาปรับปรุงทุกข้อ แม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยผลักดันให้เราพัฒนาจนสามารถนำเสนอได้อย่างน่าพอใจ นับว่าผ่านการทำการบ้านเยอะเลยค่ะ
ความโดดเด่น : ภาพสวยสะกดสายตาและเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ

ไวกิ้ง : สิ่งที่ทำให้คลิปของเราโดดเด่น คือเรื่องภาพ สคริปต์ และเสียงบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเสียงบรรยายภาษาอังกฤษนี้ได้รับคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการเขต ซึ่งพอท่านแนะนำมาผมก็หาโปรแกรมเสียงบรรยายมาใช้ ก่อนจะปรับแต่งให้เข้ากับภาพที่เรานำเสนอ ในส่วนของภาพก็ดูเทคนิคจากในยูทูบว่าถ้าอยากได้มุมภาพสวย ๆ ต้องถ่ายยังไง แพนกล้องแบบไหน และพยายามถ่ายมาเป็นสต็อกไว้หลาย ๆ คลิป เพื่อให้มีตัวเลือกเยอะที่สุด ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นแอนิเมชัน เรานำคลิปเดิมที่มีอยู่แล้วมาผนวกเข้าไปเพิ่ม จึงได้เป็นคลิปที่โดดเด่นอย่างที่เห็นกันครับ


ทิศทางต่อยอด CHANGE : ปลูกฝังค่านิยมเพื่อสร้างวัฒนธรรม

ขนม : ท่านผู้อำนวยการเขตเคยบอกเราว่า “ค่านิยมบวกการปฏิบัติคือวัฒนธรรม” ดังนั้นเราก็ต้องพยายามปลูกฝังความเป็น CHANGE ให้พนักงานในหน่วยงาน จนฝังรากลึกเป็นวัฒนธรรมองค์กร หากมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ก็จะซึมซับการทำงานที่ดีไปด้วย ซึ่งถ้าในอนาคตมีโพรเจกต์แบบนี้อีก เราก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มของสังคมและปรับเปลี่ยนไปตามนั้น
ฝากถึง MEA และเพื่อนพนักงาน : การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ

ขนม : สุขภาพร่างกายที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการทำงาน ฉะนั้นขอให้พนักงานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าอยากให้งานสำเร็จมีรางวัลติดปลายนวม ปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งคือการทุ่มเท และต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ยอมรับฟังข้อเสนอแนะทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ


ไวกิ้ง : ปีนี้ MEA ครบรอบปี 64 เข้าสู่ปีที่ 65 ก็ขออวยพรให้เป็นองค์กรที่มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็ง ไปในทุก ๆ ปี ให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเพื่อนพนักงานที่อยากประสบความสำเร็จในการทำงาน ขอให้มีความตั้งใจ และรู้จักการทำงานเป็นทีม เพราะทีมเป็นสิ่งที่สำคัญครับ


อดัม : ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ผมก็อยากให้ตัวผมเองและเพื่อนพนักงานทำงานใน MEA อย่างมีความสุข มีความสามัคคี และได้มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งจากการทำโครงการนี้ ทำให้ผมได้เห็นว่าความสามัคคีมีความสำคัญและเป็นความสำเร็จมากกว่ารางวัลอื่น ๆ ครับ


ฝ่ายตรวจสอบภายใน

วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อผลงานคุณภาพ


นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า การทำงานที่มีแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน ให้ผลลัพธ์ที่ดีมีคุณภาพ จนสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทำงานได้ เพราะแม้จะมีสมาชิกหลักเพียงสองคน ทีม Make it your Change ของฝ่ายตรวจสอบภายในที่ประกอบด้วย โอ๊ค - อธิวัฒน์ วรศักดิ์สิริกุล นักประมวลผลข้อมูล 5 และกิ๊บ - ศิริกุล นิรุติศาสตร์ นักประมวลผลข้อมูล 7 ก็ทำงานคู่กันอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ชัดเจน ผลิตผลงานออกมาเป็นคลิปที่ให้รายละเอียดครบถ้วนน่าติดตาม สมกับรางวัลชนะเลิศอันดับสองที่พวกเขาคว้ามาได้

แนวคิดของคลิปวิดีโอ Make it your Change

ฉบับการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โอ๊ค : เราเริ่มจากการพิจารณาว่า หน่วยงานของเรามีส่วนงานไหนบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับ CHANGE ในแต่ละหัวข้อ แล้ววางแผนว่าจะแบ่งคลิปออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนแรกเกริ่นภาพรวมของหน่วยงานเราว่าทำงานอย่างไร และมีการนำ CHANGE แต่ละข้อมาปฏิบัติอย่างไรบ้าง ส่วนที่สองเป็นคอนเทนต์หลักซึ่งเจาะประเด็น CHANGE แต่ละข้อว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องในเรื่องนี้ยังไงบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง และส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปภาพรวมของคลิปว่า ฝตส. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต เพื่อให้ตรงกับค่านิยม CHANGE ของ MEA


เบื้องหลังการทำงาน : วางแผนเป็นขั้นตอน ใส่ใจทุกรายละเอียด

กิ๊บ : โอ๊คเป็นคนทำสคริปต์และสตอรีบอร์ดมาว่าคนที่จะสื่อถึง CHANGE แต่ละตัว ควรมีลักษณะยังไง จากนั้นจึงเอาสตอรีบอร์ดให้พี่ ๆ ในทีมช่วยดูว่าโอเคไหม มีอะไรต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ และควรเลือกใครมาแสดงเป็นตัวแทน CHANGE แต่ละตัว พอถึงวันจริงโอ๊คก็นำกล้องส่วนตัวมาถ่ายทำ ซึ่งถ่ายเหมือนกึ่ง ๆ แสดง มีการนับ 5-4-3 มีคัต มีแอคชัน เลยทำให้นักแสดงมือใหม่ตื่นเต้นจนพูดติด ๆ ขัด ๆ ไปบ้าง ทำให้ต้องถ่ายหลายเทกนิดนึง ส่วนซีนที่ไม่มีบทพูดก็จะเป็นการทำงานจริง ซึ่งโอ๊คแอบเก็บภาพเป็นสต็อกไว้เยอะค่ะ
ความโดดเด่น : โพรดักชันที่ดี มีคุณภาพทั้งเรื่องภาพและเสียง

โอ๊ค : ผมคิดว่าความโดดเด่นของคลิปเรา หลัก ๆ คือเรื่องคุณภาพ ทั้งในส่วนโพรดักชัน เรื่องภาพ เรื่องเสียง และที่แตกต่างคือเรามี Subtitle ให้อ่านด้วย พอรวมกับการร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบทำให้คลิปดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ


กิ๊บ : จริง ๆ แต่ละคลิปมีความโดดเด่นของตัวเอง รู้สึกว่าหลาย ๆ ทีม หลาย ๆ เขต ทำออกมาได้ดีเช่นกัน ทำให้พอประกาศชื่อเราว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จึงดีใจมาก ดีใจแทนทีมงานที่ช่วยกันทำคลิปนี้ขึ้นมา ตลอดจนพี่ ๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนด้วยค่ะ


ทิศทางต่อยอด CHANGE : ปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยเทคโนโลยี

กิ๊บ : ปัจจุบันฝ่ายตรวจสอบภายในพร้อมมากที่จะ CHANGE พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ บริบทและทุกด้าน ซึ่งสิ่งที่ทำอยู่ ณ ตอนนี้คือพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ยังไม่ดีหรือดีไม่พอให้ดียิ่งขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยี MEA-GRC เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ และในอนาคตยังมีแผนต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งแผน EA ที่จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ รวมถึงแนวคิดที่จะทำ Data Analytic ของเราเอง เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลที่สามารถหามาได้ ตลอดจนดูแนวโน้มและเทรนด์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วนำมาใช้ประกอบในการตรวจสอบด้วย
ฝากถึง MEA และเพื่อนพนักงาน : ใส่ใจในทุกงานที่ทำ

กิ๊บ : ในโอกาสครบรอบ 64 ปี MEA และกำลังจะก้าวไปสู่ปีที่ 65 ขอให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ พนักงาน MEA ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าไข้ และขอให้ Work Life Balance ทำงานให้เต็มที่ อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ส่วนด้านการทำงานหากอยากให้สมดังตั้งใจ ต้องช่วยกันหาจุดเด่นและพยายามนำเสนอจุดเด่นนั้นออกมาให้เห็นชัด และอีกอย่างคือต้องใส่ใจคุณภาพของงานด้วยค่ะ


โอ๊ค : ขอให้ MEA ของเราเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีการพัฒนาและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และอยากให้พนักงาน หน่วยงาน ผลักดันให้เกิดการปรับตัวในการทำงานไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำงานให้ดี รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้นครับ ส่วนใครที่อยากทำคลิปให้ออกมาดี ผมมองว่าต้องเอาใจลงไปทำด้วย เพราะหากเราตั้งใจทำอะไร ผลลัพธ์มักจะออกมาดีเสมอ


การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

นำเสนอความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของการเปลี่ยน


“น้อยแต่มาก” “ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” “จุดเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่” ขอยกนิยามเหล่านี้ให้กับคลิป Make it your Change ของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ที่พลิกมุมมอง จับประเด็นเล็ก ๆ แต่เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกวันมาสร้างสรรค์คลิป CHANGE ด้วยคอนเซ็ปต์ “เรื่องธรรมดา” จากไอเดียของ ณัฐ - ณัฐดนัย ชะนะพะเนาว์ วิศวกรไฟฟ้า 7 แผนกออกแบบและประมาณราคา แคน - ธันวัธน์ วงศ์สว่าง วิศวกรไฟฟ้า 7 แผนกตรวจสอบสายภายใน อมต เรือนมูล พนักงานพัสดุ 4 แผนกพัสดุ และปูเป้ สุชีรา นักบัญชี แผนกประมวลข้อมูลและจัดเตรียมใบเสร็จ เรียกว่าทันทีที่ดูจบจะพบว่าทุกคนสามารถ CHANGE ได้ง่ายกว่าที่คิด

แนวคิดของคลิปวิดีโอ Make it your Change

ฉบับการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

ณัฐ : เราคิดกันในทีมว่าอยากให้เกิดการนำค่านิยมองค์กรไปใช้ให้ใกล้กับเรามากยิ่งขึ้น เลยอยากรวบรวมการทำงานปกติในทุก ๆ วันของเรา ให้เห็นว่าจริง ๆ แล้ว CHANGE คือเรื่องง่าย ๆ ที่เราเจออยู่ในทุก ๆ วัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไป แต่เป็นเรื่องกว้าง ๆ ที่ใช้ได้กับทุกคน ก็เลยสื่อสารออกมาเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นธรรมดาในทุก ๆ วันครับ


เบื้องหลังการทำงาน : นำประสบการณ์มาต่อยอดสร้างสิ่งใหม่

แคน : จริง ๆ พวกเราสะสมความรู้จากหลาย ๆ กิจกรรมที่เข้าร่วมมาตลอด แล้วนำมารวมเป็น Make it your Change ของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ หลาย ๆ คลิปที่นำมาใช้ก็เป็นคลิปของฝ่ายสื่อสารองค์กรที่มาถ่ายให้พวกเรา นอกจากนี้ยังมีทีมเขียนบท มีการปรับบทพูดให้เข้าใจง่าย และได้เสียงพากย์จากน้องรุ่นใหม่เข้ามาช่วยให้สมูตยิ่งขึ้นครับ


อมต : ซึ่งการทำงานนี้ทำให้เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้พี่ ๆ น้อง ๆ ใน MEA ได้เห็นว่าการทำงานของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่สามารถเจริญก้าวหน้าไปได้ยังไงบ้าง และได้เห็นว่าการทำงานของเรามีคว่ามทุ่มเทมากเพียงใด
ความโดดเด่น : เนื้อเรื่องเข้าใจง่าย ทลายกำแพงทัศนคติเดิม ๆ

ณัฐ : สิ่งที่เราอยากชูคือความง่ายและธรรมดา เพื่อแสดงให้เห็นว่า CHANGE อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เราอยากลดช่องว่างการนำค่านิยมองค์กรมาใช้แบบไม่มีกำแพงทัศนคติ ทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องง่าย เข้าใจได้ง่าย และทำได้ง่าย ไม่ว่าบริบทของหน่วยงานจะแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถหยิบค่านิยมตรงนี้มาทำได้ง่ายและทำได้ทันที


ทิศทางต่อยอด CHANGE : นำเทคโนโลยีมาช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

ปูเป้ : CHANGE ในบริบทของแต่ละสายงานไม่เหมือนกัน อย่างเขตเรามีโอกาสติดต่อพูดคุยให้บริการลูกค้าภายนอกหรือผู้ใช้บริการไฟฟ้าโดยตรง บุคลากรส่วนใหญ่จึงทำงานเป็นรูทีน มีกระบวนงานที่ชัดเจน แน่นอน การต่อยอด CHANGE น่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างการเปลี่ยนระบบอีเมล จาก Lotus Note เป็น Office365 ที่เพิ่งปรับเปลี่ยนไปเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนสายงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง ทางทีมมองว่าบริบทของคำว่าลูกค้าใหญ่มาก ไม่ใช่แค่ผู้ใช้ไฟ แต่รวมถึงคนที่เราให้บริการ หรือช่วยให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นลูกค้าอาจจะเป็นพนักงานภายในองค์กรกันเองที่เราคอยประสานงานให้ก็ได้
ฝากถึง MEA และเพื่อนพนักงาน : มีความสุขในการทำงานและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ปูเป้ : ครบรอบ 64 ปีแล้ว ขออวยพรให้ MEA เราก้าวได้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ค่ะ


แคน : ขอให้ MEA เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศต่อไป และเป็นองค์กรที่มีความก้าวหน้า มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ


ณัฐ : สำหรับผม ถ้า MEA เป็นเหมือนบ้าน ผมคงไม่รู้จะอวยพรให้บ้านตัวเองยังไง แต่คิดถึงสิ่งที่จะทำให้บ้านของเราดีขึ้นอยู่เสมอ บำรุงรักษาและคอยดูแลให้มั่นคง ทุ่มเททำงานให้บ้านหลังนี้คงอยู่อย่างมั่นคง และให้เราได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขครับ


อมต : แม้จะเป็นน้องใหม่ที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาบ้านบ้านนี้มาเพียงไม่กี่ปี แต่ผมก็รู้สึกอบอุ่นมากครับ ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในรั้วสีส้มนี้ และเราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ สุดท้ายผมอยากให้เพื่อน ๆ พนักงานทุกท่านทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข เพราะถ้าเรามีความสุข ผลลัพธ์จะออกมาดี และที่สำคัญต้องคิดออกนอกกรอบเพื่อให้มีความแตกต่างจากผู้อื่น เพื่อจะหาจุดเปลี่ยนที่ดียิ่งขึ้นครับ


ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล

สนุก ขำขัน และแตกต่างอย่างมีชั้นเชิง


เฮฮาน้ำตาเล็ด เป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่เพียงสร้างความแตกต่าง ยังมอบความสุขให้ผู้ชมหัวเราะตามทุกครั้งที่ได้ดูคลิป Make it your Change ของฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล ทั้งยังถูกใจผู้ว่าการ MEA จนเทคะแนนพิเศษให้เป็นคลิปสุดสร้างสรรค์ งานนี้เจ้าของไอเดีย มะตูม - ภูริทัต ลักษณะภู่ ช่างเทคนิคเครื่องกล 5 เผยว่า กว่าจะเข็นออกมาเป็นคลิปอมยิ้มอย่างที่เห็น ผ่านการคิด หาข้อมูล และวางแผนมาไม่น้อย เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ดูเพลินและสอดแทรกสาระอย่างลงตัว ใครเครียดกับการทำงานอยู่ อยากให้เปิดคลิปนี้ดูสักครั้ง รับรองว่าต้องยิ้มตามอย่างแน่นอน

แนวคิดของคลิปวิดีโอ Make it your Change

ฉบับฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล

เริ่มจากการได้รับมอบหมายให้มาทำโครงการ Make it your Change เพราะผมเคยทำคลิปอวยพรพนักงานเกษียณเมื่อปีที่ผ่านมา โดยทำออกมาแนวขำ ๆ ทางผู้ใหญ่เห็นว่าเราอารมณ์ดีน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนี้ เลยมอบหมายให้เป็นตัวแทนของฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกลในการทำคลิปนี้ ผมจึงตั้งใจว่าจะทำคลิปสนุก ๆ ขำ ๆ แต่ให้สาระเกี่ยวกับ CHANGE ของฝ่ายเราด้วย


เบื้องหลังการทำงาน : ตีโจทย์จนเข้าใจ ถ่ายทอดให้ดูสนุก

พอได้รับมอบหมายงานมา เบื้องต้นผมเริ่มจากการดูว่า CHANGE ในแต่ละตัวเข้ากับการทำงานของเราในเรื่องไหนบ้าง ซึ่งด้วยความที่เป็นองค์กรภายใน ไม่ได้ติดต่อลูกค้าโดยตรง จึงทำให้ตีโจทย์ค่อนข้างยาก แต่พอมองว่าเรามีหน้าที่ดูแลรถ ก็เห็นว่าลูกค้าของเราคือพนักงานที่ใช้รถนั่นเอง จากนั้นผมกับเพื่อนที่ช่วยทำคลิปนี้ก็สรุปกันว่า ถ้าจะให้ดี ต้องให้คนที่ทำงานตรงนั้นจริง ๆ มารับบทเป็นนักแสดงไปเลย แล้วใส่เรื่องราวให้ดูเพลิน สอดแทรกความรู้ จนได้ออกมาตามที่เห็นในคลิปเลยครับ
ความโดดเด่น : เน้นขำขันไม่ซีเรียส แต่มีสาระ

โดยนิสัยผมเป็นคนชอบสร้างเสียงหัวเราะอยู่แล้ว เพื่อน ๆ ในฝ่ายถ้านึกถึงเรื่องสนุกหรือขำขันก็จะนึกถึงผมก่อน เรียกว่าแค่ได้ยินเสียงก็เตรียมตัวขำได้เลย พอมาทำคลิปจึงตั้งเป้าให้สนุกไว้ก่อน ไม่เน้นซีเรียสแต่มีสาระ ซึ่งต่างจากหน่วยงานอื่นที่ทำมาแบบจริงจัง ออกแนววิชาการกันหมด จนทำเอาหวั่นใจว่าคลิปเราจะรอดไหม เขาจะรู้สึกว่าเราแปลกแยกหรือเปล่า แต่ความมั่นใจก็มีอยู่ เพราะตอนเปิดให้คนในฝ่ายดู ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขำดี ชอบ ดังนั้นตอนนำเสนอจึงคิดเอาไว้ว่า อย่างน้อยถ้าไม่ได้รางวัล คนดูก็น่าจะจดจำเราได้จากคลิปนี้


ทิศทางต่อยอด CHANGE : ไม่หยุดพัฒนา เพื่อบริการที่ดีที่สุด

หากได้ดูคลิปจะเห็นว่าฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกลนำ CHANGE มาลงมือทำแล้วในหลายเรื่อง และยังพยายามขยายให้มากขึ้น เช่น การมุ่งเน้นลูกค้า เราพัฒนาการให้บริการ โดยสามารถไปตรวจเช็กรถให้ได้ถึงที่ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาหาเรา หรือเรื่องการดูแลรักษาก็จัดให้มีรถ Oiler เข้าไปดูแลแต่ละเขตที่เรารับผิดชอบอยู่ นอกจากนี้ยังยินดีให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้ามาติดต่อสำนักงาน หากประสบกับปัญหารถเสีย ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกลจะเข้าไปช่วยดูให้ทันทีฝากถึง MEA และเพื่อนพนักงาน : แค่ทำงานให้สนุกก็เหมือนได้รับรางวัลทุกวันแล้ว

MEA ของเราอายุมากขึ้นเป็น 64 ปีแล้ว ต้องขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันดูแลองค์กรของเราอย่างดีด้วยความตั้งใจ ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับ ส่วนตัวผม ผมทำงานกับทุกคนเหมือนพี่น้อง อยู่ด้วยความสุข ทำงานด้วยเสียงหัวเราะ ทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อย ไม่เครียด ฉะนั้นถ้าทุกคนอยากได้รับรางวัลพิเศษในการทำงาน แค่ทำงานให้สนุก ทุกวันก็เหมือนได้รับรางวัลแล้วครับ


ทั้งนี้ทั้งนั้น มากกว่าเทคนิคการนำเสนอและรางวัลต่าง ๆ เรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์ของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ สะท้อนให้เห็นถึงการ Make it your Change อย่างเป็นรูปธรรมของทุกคน ทุกหน่วยงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลให้เกิดการ “CHANGE” ในภาพรวมขององค์กร อันจะนำพา MEA ให้ก้าวต่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างแน่นอน

239 views

Comments


bottom of page