top of page
  • Writer's picturePrakai Team

ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อ MEA และโลกของเรา

: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร“การเปลี่ยนมาเป็น e-Bill แน่นอนว่าลดการใช้กระดาษ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้โลกของเราดีขึ้นได้ ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรด้วย กิจกรรมนี้จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ครับ” ภัทร-พงศ์ภัทร สิรันทวิเนติ นักวิชาการด้านแผนงาน 6 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร เปิดบทสนทนาด้วยความรู้สึกที่มีต่อโครงการ MEA e-Bill พร้อมฉายแววตาอันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จ ด้วยหน้าที่ Communication Agent (CA) ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนร่วมงานได้รับทราบถึงประโยชน์ของ e-Billจนสามารถเชิญชวนให้ลงทะเบียนสมัครรับ e-Bill ได้ถึง 95% ของพนักงานในฝ่าย


ภัทรเผยว่า แต่ไหนแต่ไรมาฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกใบนี้อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรม MEA e-Bill ที่ช่วยลดกระดาษ ลดหมึกพิมพ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนขององค์กร จึงได้รับการตอบรับค่อนข้างดี แต่ด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคน อาจทำให้หลงลืมกันไปบ้าง เขาจึงใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่เห็นผล นั่นคือคอยกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม


ทว่าไม่มีงานไหนไม่มีอุปสรรค กิจกรรมนี้ก็เช่นกัน CA ประจำฝ่ายบอกว่า “อุปสรรคแรกคือการสื่อสาร ด้วยความที่ในฝ่ายมีพนักงานหลายรุ่น จึงต้องใช้เวลาในการปรับจูนทำความเข้าใจเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งาน ซึ่งเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคนก็น่ารักมาก เปิดใจให้เราอธิบายจนเข้าใจตรงกันและทยอยลงทะเบียน ส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าสมัครอย่างไร ผมก็เข้าไปช่วยดู ช่วยทำให้ เมื่อเขาวางใจว่ามีเราคอยช่วยอยู่ จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ” ภัทรเล่าถึงการแก้ปัญหาของเขาอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ คือพนักงานที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในเขตพื้นที่เมืองมหานคร จึงไม่มีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าของ MEA ให้ดำเนินการ งานนี้เขาใช้กลวิธีสร้างความเข้าใจและสื่อสารต่อไปยังคนรอบข้าง โดยให้พนักงานแนะนำ e-Bill ให้ญาติพี่น้องและมิตรสหาย ก่อนชักชวนให้มาสมัครใช้บริการ จนสามารถรวบรวมจำนวนผู้สมัครรับ e-Bill ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำเพื่อองค์กรและทำเพื่อโลกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะตัวภัทรเองที่บอกว่า “e-Bill เป็นสิ่งที่ดีมาก ตัวผมเองลงทะเบียนก่อนจะมีการรณรงค์ด้วยซ้ำไป เพราะเห็นความสำคัญ เพื่อนพนักงานคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน อยากเชิญชวนให้รีบมาลงทะเบียนกันนะครับ รวมถึงชวนคนรอบตัว คนรอบข้างให้มาสมัครด้วย เพื่อเป้าหมายของเราที่จะทำให้ MEA ดีขึ้นในทุก ๆ วันครับ” เขาย้ำ

24 views

Comments


bottom of page