top of page
  • Writer's picturePrakai Team

ลดค่าใช้จ่าย MEA เสริมความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล

: การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่“ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตฯ และผู้อำนวยการกองรายได้ของเรา บอกอย่างชัดเจนว่า ถ้าเป็นโครงการที่ดี เราควรจะทำและต้องทำให้ได้ ดังนั้นพอมีกิจกรรมค้นหาสุดยอดหน่วยงาน รักษ์โลก รัก MEA กับ MEA e-Bill การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ จึงมุ่งมั่นมาก โดยเริ่มจากผู้บริหารทุกคนที่สมัคร e-Bill ก่อนทันที จากนั้นท่านผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตฯ ก็ให้นโยบายว่าต้องทำให้ได้ 80% แผนกการเงินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจึงรณรงค์กันอย่างเต็มที่ โดยมีความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเป็นส่วนสำคัญ”


พี่กุ้ง-อุไร มีแจ้ง หัวหน้าแผนกการเงิน การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ผู้รับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ บอกถึงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ที่สามารถเชิญชวนให้พนักงานสมัครรับ e-Bill ได้มากถึง 99.48% ก่อนเพิ่มเติมว่า ความที่เป็นหน่วยงาน Green Office ระดับ Gold ถึง 3 ปีซ้อน ทุกคนในการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ จึงเข้าใจถึงประโยชน์ของ e-Bill เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดใช้กระดาษ ดังนั้นการรณรงค์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากนัก ทว่าความหลากหลายของตำแหน่งและจำนวนพนักงาน คือความท้าทายที่ต้องหาทางเข้าถึงและแก้ไขให้ได้“นอกจากการ Work from Home ที่ทำให้ยากต่อการสื่อสาร อุปสรรคอีกอย่างคือตำแหน่งของพนักงานเขตที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะทีมช่างที่ต้องออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม บางคนอาจจะบอกว่าไม่เคยใช้อีเมล หรือไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นดิจิทัลเท่าไร เราจึงวางแผนรณรงค์ใหม่ ให้น้อง ๆ ทีมงานของการเงินทำหน้าที่เป็นน้องช่วยพี่ คือตรงเข้าไปหาพี่ ๆ ทีมช่างรวมถึงส่วนงานต่าง ๆ เพื่อช่วยสมัครให้ หรือแนะนำวิธีสมัคร วิธีใช้งานให้เข้าใจง่าย พอเขายอมรับจุดนี้ ก็ทยอยร่วมมือเข้ามาเรื่อย ๆ อีกทางหนึ่งคือ การเชิญชวนให้ลูกค้าของแผนกการเงินที่พร้อมจะรับ e-Bill มาสมัครกับเรา จึงสามารถผ่านความท้าทายนี้มาได้จนสำเร็จ” แม่งานของ MEA เขตบางใหญ่ เล่าด้วยน้ำเสียงภูมิใจ


ในฐานะคนการเงิน พี่กุ้งมองว่ากิจกรรมนี้ให้ประโยชน์ต่อ MEA อย่างมาก โดยเฉพาะด้านการลดต้นทุนและบริหารงบประมาณ เพราะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระทบต่อรายรับรายจ่ายขององค์กรอย่างไม่อาจเลี่ยงได้ หากสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แม้เพียงเล็กน้อยก็นับว่าเป็นเรื่องดี “สถานการณ์แบบนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการลดค่าใช้จ่าย ลองคิดเล่น ๆ ว่าถ้าผู้ใช้บริการ 3 ล้านคน ไม่รับใบแจ้งหนี้ ไม่รับบิล แล้วลดค่ากระดาษและค่าหมึกได้ฉบับละ 2 บาท เราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 6 ล้านบาทต่อเดือน ฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานมาช่วยกันลดค่าใช้จ่ายผ่านกิจกรรมนี้กันเถอะค่ะ เพราะแม้จะเป็นส่วนเล็ก ๆ เพียงนิดเดียว ก็เป็นประโยชน์ต่อ MEA แล้ว”


ที่สำคัญพี่กุ้งมองว่า เพียงช่วยกันคนละไม้คนละมือ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวน e-Bill ให้มากขึ้น จนครอบคลุมผู้ใช้บริการส่วนมาก จะสามารถนำพา MEA ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต

14 views

Comments


bottom of page