top of page
  • Writer's picturePrakai Team

สุขภาพดี มีความรู้ใหม่ ใส่ใจครอบครัว พัฒนา MEA ด้วย ITบดินทร์ จิ๋วแย้ม

วิศวกรสื่อสาร 9 ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน


“ทุกปีผมจะตั้งเป้าหมาย 3 ด้าน หนึ่งคือเรื่องสุขภาพ อยากมีสุขภาพที่ดี โดยมีเป้าหมายว่า ระดับคอเลสเตอรอล ระดับไตรกลีเซอไรด์ ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะก่อนหน้านี้พุ่งกระฉูดมาก ซึ่งล่าสุดหลังจากตรวจสุขภาพปีนี้ ผลรวมหลาย ๆ อย่างดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ แต่ระดับคอเลสเตอรอลยังสูงอยู่ ด้านที่สองคือการพัฒนาตัวเอง ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีความรู้ในเรื่องใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ผ่านการอ่านหนังสือให้ได้ตามจำนวนที่หวังไว้ ส่วนด้านที่สามคือเรื่องครอบครัว ผมวางแผนว่าทุกปีจะต้องพาครอบครัวไปเที่ยวพร้อมหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง และไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เดือนละครั้ง ซึ่งก็ทำมาได้อย่างต่อเนื่อง”


“สำหรับปีหน้าเรื่องสุขภาพก็เหมือนเดิม คือต้องพยายามทำให้คอเลสเตอรอลลดลงมาอยู่ในระดับปกติให้ได้ ด้วยการออกกำลังกาย ร่วมกับควบคุมอาหาร เรื่องการพัฒนาตัวเองก็ยังคงใฝ่ศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น พร้อมกับตั้งเป้าว่าปี 2565 นี้ จะอ่านหนังสือให้ได้ 30 เล่มเป็นอย่างน้อย สำหรับด้านครอบครัว คาดว่าจะเพิ่มทริปท่องเที่ยวเป็น 2 ทริป และยังคงไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนเป็นปกติเหมือนเดิม”


“หากจะว่ากันตามตรง ปณิธานในแต่ละปีของผม ไม่เพียงส่งผลดีต่อตัวเอง แต่ยังเอื้อไปถึงการทำงานด้วย อย่างเรื่องสุขภาพ แน่นอนว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ดี สมองแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ก็จะสามารถทำงานได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องการพัฒนาตัวเองนั้นนำมาใช้ในการทำงานได้อยู่แล้ว อย่างตอนนี้ผมรู้ตัวว่ายังอ่อนด้านภาษาอังกฤษ จึงพยายามดู YouTube ฟัง TED Talk ฝึกด้านภาษามากขึ้น แม้จะไม่ได้ใช้งานมากนักใน MEA แต่ผมมองว่า หากเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจนสามารถอ่านหนังสือที่น่าสนใจได้ ก็จะมีความรู้ความสามารถมากขึ้น อีกอย่างการอ่านหนังสือยังทำให้เรามีมุมมองที่ดีและหลากหลาย ช่วยให้คิดเป็นเหตุเป็นผล ทั้งยังทำให้มีกระบวนการคิดและเรียบเรียงสิ่งที่จะถ่ายทอด ช่วยให้จัดลำดับความคิดได้ดี เพราะการอ่านหนังสือต้องใช้การคิดวิเคราะห์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรของเราได้”


“จากเรื่องส่วนตัว หันมามองอีกด้านในเรื่องของการทำงาน ถ้าถามถึงความคาดหวังในองค์กร ผมอยากให้ MEA ของเราเป็นองค์กรด้านการให้บริการระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เมื่อพูดถึงการจัดการพลังงานในภูมิภาคนี้ ต้องนึกถึง MEA ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้น ส่วนงานไอทีก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่จะช่วยพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการปรับเปลี่ยนให้การทำงานก้าวไปสู่ Digital Platform อย่างเต็มตัว ทั้งเรื่องของการให้บริการและการจ่ายไฟฟ้า อย่างเวลามีปัญหาเรื่องระบบไฟ เดิมเราใช้คนไปดำเนินการ แต่ถ้ามีระบบไอทีที่ดีก็สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ เรียกว่าด้วยระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งตอนนี้ทาง MEA ก็กำลังดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นองค์กรด้านพลังงานในระดับภูมิภาคได้ในเร็ววันครับ”

17 views

Comments


bottom of page