top of page
  • Writer's picturePrakai Team

สุดยอด HR เบื้องหลังความสำเร็จ “MEA” The Best Employers

เรามักจะได้ยินเสมอว่า หัวใจขององค์กรคือบุคลากรที่ดี MEA เองก็ยึดหลักการนี้มาตลอด โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ผลของความใส่ใจทำให้เราเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียว ที่คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers Thailand) ประจำปี 2564 มาครองได้ โดยเบื้องหลังความสำเร็จ คือทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายฝึกอบรม ที่เป็นเหมือนตัวแทนขององค์กร ทุ่มสุดตัวใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ชาว MEA ใช้ชีวิตและทำงานอย่างมีความสุขในบ้านใหญ่หลังนี้คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น เพื่อครอบครัว MEA

การเข้าร่วมแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย หรือ Best Employers Thailand ประจำปี 2564 ของ MEA นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ เพราะไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์อันภาคภูมิให้กับองค์กร ยังเป็นการแสดงศักยภาพของ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียว ที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้มาครองได้สำเร็จ ซึ่งจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจนี้ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการบริหารองค์กร ย้อนถึงที่มาว่า


“เหตุผลหลักที่ทำให้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็น สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย หรือ Best Employers Thailand นั่นเพราะผมเป็นสมาชิกครอบครัว MEA ที่อยู่มานาน ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ส่วนตัวเราทำงานที่นี่มาเกือบ 40 ปี เลยอยากให้องค์กรมีชื่อเสียง ได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติ อีกอย่างคือหลังจากเข้ามาดู HR เกือบ 10 ปี ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของน้อง ๆ ในทีม เลยคิดว่า หากเราได้รับรางวัลนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขามีพลังบวกในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันครับ”เมื่อได้ฟังแล้วหลายคนอาจจะไม่คิดว่า จากเหตุผลเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนั้น จะก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่สร้างรอยยิ้มดีใจแก่ทุกคนในองค์กรได้ ทว่าสำหรับนายพงศ์ศักดิ์ สิ่งที่ได้มาไม่เกินความคาดหมายเลย เพราะหวังไว้อยู่แล้วว่าต้องสำเร็จ ทั้งนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง รองผู้ว่าการบริหารองค์กร ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีม HR ว่า หลังจากได้รับรางวัลแล้ว ก็ยังคงมุ่งมั่นสานต่อความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ โดยมีแผนระยะยาวในการผลักดันให้ผู้บริหารของ MEA ทุกระดับ สามารถสร้างผู้บริหารรุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังวางเป้าหมายให้พนักงานมีพฤติกรรมตอบกลับค่านิยม CHANGE จนกระทั่งนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยน Mindset ของทุกคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตความท้าทายของงานบริหารคนในยุค New Normal

แม้จะเป็นรางวัลประจำปี 2564 แต่การวางแผนเพื่อคว้าการเป็นสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหรือในปีเดียว นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลเบื้องหลังความสำเร็จ บอกเล่าถึงรายละเอียด ทีม HR ได้เตรียมแผนงานมาตั้งแต่ปี 2560 โดยทำการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งทำให้เห็นว่าองค์กรของเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากนั้นปี 2563 ได้เริ่มเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร ทั้งในส่วนของผู้นำและพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสร้างให้เกิดความรักความผูกพันและความพึงพอใจในองค์กร จนมาถึงปี 2564 เมื่อมีความแข็งแกร่งเพียงพอ จึงพร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการการแข่งขัน ฉะนั้นการที่ MEA ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นเพราะองค์กรมีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วนั่นเอง


“ต้องบอกว่าการทำงาน HR ในปัจจุบันมีความท้าทายค่อนข้างมาก ทั้งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสถานการณ์ New Normal ซึ่งเข้ามาโดยไม่คาดคิด รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือดขึ้น และที่สำคัญคือการบริหารความหลากหลายทาง Generation ตลอดจนเรื่องของวิชาชีพและพื้นฐานความรู้ของพนักงานทุกคน เหล่านี้เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือการสะสมคนดีและคนเก่งมาไว้ในองค์กรให้มาก ๆ โดยคัดสรรคนอย่างพิถีพิถันให้ตรงกับค่านิยมองค์กร และสอดคล้องกับภารกิจ พันธกิจขององค์กร จากนั้นต้องพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ และที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้เขาทำงานอย่างมีความสุข สุขทั้งกายและสุขทั้งใจ ซึ่งเราถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่เขาควรได้รับ สุดท้ายเมื่อทุกอย่างพร้อม เราก็พร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบ เพียงแต่ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้เหมาะสม”นางเพ็ญจันทร์ เอ่ยถึงความท้าทายของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน แต่ด้วยวิธีบริหารจัดการแบบยืดหยุ่น จึงสามารถรับมือกับความท้าทายได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปี 2564 ผลสำรวจจะพบว่าพนักงานของ MEA มีความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรในระดับสูง “นับได้ว่าเราสามารถจัดการกับความท้าทายได้สำเร็จค่ะ” ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กรกล่าวพร้อมรอยยิ้มภูมิใจฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ใส่ใจพนักงานตั้งแต่แรกเข้าจนเกษียณ

แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีใครปฏิเสธว่า เรื่องคนคือเรื่องยาก เพราะต่างคนต่างที่มา ต่างวัย ต่างความต้องการ ฉะนั้นการปลูกฝังความรักและผูกพันในองค์กรให้แก่บุคลากรจำนวนมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ใน MEA ด้วยพลังของเหล่ามดงาน HR ที่มุ่งมั่นจะดูแลใส่ใจทุกคนในองค์กร โดย นางสาวจิตตรา รอดเครือมิตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฉายภาพบทบาทการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ MEA ให้ฟังว่า


“ในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงาน จุดเด่นของเราคือการใส่ใจให้ความสำคัญต่อพนักงานใหม่ เริ่มจากการไปเชิญชวนน้อง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เข้ามาร่วมงานกับเรา มีการทำ KM Workshop ว่าใครเหมาะที่จะทำงานอะไรในองค์กร เมื่อเข้ามาแล้วเราก็ดูแลเขาตั้งแต่แรกเข้า ทั้งปฐมนิเทศ และมีโปรแกรม On Boarding เชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อสร้างความคุ้นชินให้สมาชิกใหม่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว”


“ส่วนพนักงานปัจจุบันเราก็ไม่ได้ละเลย มีการเสริมศักยภาพ เพิ่ม Skill Set เพื่อพัฒนาให้ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โดยเราได้นำค่านิยม CHANGE มาใช้เป็นตัวนำธงในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากนี้เรายังดูแลเรื่องความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย มีบริการทางการแพทย์ ด้านสวัสดิการก็ก้าวให้ทันกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ความใส่ใจกับพนักงาน เช่น ทีมช่างที่ต้องการอุปกรณ์ เครื่องแต่งกายที่มีความปลอดภัย เราก็ดูแลเขา”“สำหรับพี่ ๆ ที่กำลังจะก้าวออกไปจากองค์กร เราก็ไม่ทอดทิ้ง มีการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ยามเกษียณได้ อย่างเช่น การสอนทำอาหารออนไลน์ ให้ทำอาหารรับประทานที่บ้านได้ หรือการจัดทัศนศึกษาในต่างจังหวัด เพราะในช่วงชีวิตการทำงานบางท่านต้องทุ่มเทอย่างหนัก จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจัดทริปขึ้นมาให้พี่ ๆ ได้ผ่อนคลาย โดยมีเป้าหมายว่า นอกจากจะได้ชมธรรมชาติสวย ๆ แล้ว จะต้องได้ความรู้กลับไปด้วย”


ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือกระบวนการทางด้าน HR ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทำมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิดในการทำงานแบบพลวัตที่มีการเรียนรู้และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของ “พนักงาน” ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ายิ่งขององค์กร ให้มากที่สุด ฉะนั้นรางวัล Best Employers Thailand จึงเป็นรางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนทำงานฝ่ายฝึกอบรม ทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกคน

อีกด้านของทีม HR คืองานฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเสริมและเพิ่มเติมศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ตามภารกิจ ตามวิสัยทัศน์ และตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ในฐานะคนเบื้องหลัง นางสาวรัชยา สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม เผยความรู้สึกว่าภูมิใจมากที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายฝึกอบรมต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาไม่น้อยเพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ ทั้งด้านหลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยแจกแจงรายละเอียดว่า


“ในส่วนของการพัฒนาสภาพแวดล้อม มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น หลักสูตร e-learning ที่มีการปรับเปลี่ยนและอัปเดตทุกปี นอกจากนี้ยังมี e-book และ e-library ที่มีทั้งหนังสือวิชาการและหนังสือจิตวิทยาให้เลือกอ่าน เพื่อให้พนักงานพัฒนาทัศนคติและศักยภาพได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเรายังมีกิจกรรม LO (Learning Organization) KM (Knowledge Management) ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้พนักงานเขียนบทความ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาหาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถผ่านโครงการแข่งขัน และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องการเรียนรู้ของพนักงานอย่างเต็มที่”“ด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนรู้ เรานำเทคนิค 70-20-10 มาใช้เป็นแนวทางในการดีไซน์รูปแบบการฝึกอบรม โดยพยายามลดการเรียนรู้แบบ Class Room ลง แล้วดีไซน์หลักสูตรให้พนักงานเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา ที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับพนักงานของตน”


“สำหรับการพัฒนาหลักสูตร มีการนำหลักสูตรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน เช่น หลักสูตร DA (Data Analyst) DS (Data Scientist) DE (Data Engineer) ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการใช้ข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และการนำข้อมูลมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมไปถึงหลักสูตรทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน e-learning และ Boot Camp ที่จัดแข่งขันขึ้น นอกจากนั้นที่เป็นหลักสูตรสำคัญคือหลักสูตรสำหรับการพัฒนาแล้วก็เตรียมนักบริหาร ซึ่งเราพยายามที่จะส่งเสริมให้ Line Manager เป็น HR Manager ที่จะสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองได้”


เหล่านี้คืองานที่ฝ่ายฝึกอบรมมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งยวด เพื่อพัฒนาพนักงานของ MEA ให้สามารถแสดงศักยภาพของแต่ละคน ในการทำงานเพื่อหน่วยงาน ทำเพื่อองค์กรของเรา และทำเพื่อสังคมได้อย่างเต็มที่ โดยเชื่อว่าจากฟันเฟืองเล็ก ๆ ในองค์กร จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาต่อไป


คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงนัก หากจะบอกว่า MEA อาจจะไม่สามารถคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers Thailand) ประจำปี 2564 มาครองได้ หากไม่มีมดงานที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อองค์กรอย่างทีม HR และคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่า ต้องยกความดีความชอบให้กับสมาชิกครอบครัว MEA ทุกคน เพราะความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคนในครอบครัว ทำให้ทุกความฝันและทุกความหวังของพวกเราเป็นจริงขึ้นมาได้
HR Team กับความภาคภูมิใจ


“ดีใจและภาคภูมิใจเป็นที่สุด กับการมีส่วนร่วมในโครงการนี้ ซึ่งช่วงที่จัดเตรียมข้อมูลก็แอบฝันเล็ก ๆ แล้วว่า MEA ของเราน่าจะได้รับรางวัลนี้ เพราะว่าพนักงานทุกคนมีดี ทีมนี้คือเวิร์กสมาร์ตจริง ๆ ค่ะ”

นางอารีวรรณ เชี่ยวชูกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์“ดีใจมากค่ะ เพราะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเททำให้กับพนักงานเดินทางมาถูกต้องแล้ว และเราจะมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานตลอดไปค่ะ”

นางสาวณัฐรดา หริ่มเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกองพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์“รู้สึกภูมิใจมากครับที่มีส่วนร่วมในรางวัลนี้ของ MEA ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดูแลพนักงานของเราอยู่ในระดับมาตรฐานสากลและผมเชื่อมั่นว่า MEA ไม่หยุดอยู่กับที่ เราจะพัฒนาการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นครับ”

นายประวิทย์ พลวัตพิพัฒน์กุล

นักฝึกอบรม 8 ฝ่ายฝึกอบรม“รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับพวกเราชาว MEA ทุกคนค่ะ”

นางชนาพร สุระกิจ

นักฝึกอบรม 8 ฝ่ายฝึกอบรม
“ดีใจและภูมิใจมาก จนอยากจะยกมือบอกทุกคนเลยว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ รู้สึกเป็นเกียรติมากจริง ๆ ค่ะ”

นางสาวชัชญา เตชะรักษ์พงษ์

บุคลากร 7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
“ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานค่ะ”

นางสาวพัชรักษ์ เธียรสรรชัย

บุคลากร 7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
“รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน MEA พวกเราพร้อมที่จะ CHANGE ไปด้วยกัน เพื่อให้ MEA เป็นองค์กรเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครค่ะ”

นางสาวพรสุรีย์ คงทรัพย์

บุคลากร 7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์“การเข้าประกวดในครั้งนี้ทำให้เราได้ยกระดับการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งด้วยความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนพนักงานด้วยกัน จึงทำให้เราได้รับรางวัลมาค่ะ”

นางสาวกมลเนตร แก้วกมล

นักฝึกอบรม 7 ฝ่ายฝึกอบรม“ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ใน MEA Core Team และมีส่วนทำให้องค์กรได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย โครงการนี้ทำให้ HR ได้ยินเสียงของพนักงานและเตรียมวางแผนเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานต่อไปค่ะ”

นางสาวนพวรรณ เสือสวัสดิ์

นักฝึกอบรม 7 ฝ่ายฝึกอบรม

446 views

Comments


bottom of page