top of page
  • Writer's pictureวผ. Rangers

เตรียมความพร้อมเป็น “คนใหม่” ที่ดีกว่าเดิม กับเทคนิคเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่รับปีใหม่ สไตล์ MEA HRสวัสดีค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า New Year’s Resolutions หรือการตั้งปณิธานตัวเองต้อนรับปีใหม่กันมาบ้างแล้ว และในฉบับนี้ HR จะมาเชิญชวนทุกคนลุกขึ้นมา “เปลี่ยน” ตัวเองต้อนรับปีใหม่และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ การร่วมเดินทางกับ MEA ในปีถัดไปกันค่ะหลายคนอาจมีคำถามว่า องค์กรคาดหวังอะไรในตัวเรา เราควรมีคุณลักษณะและคุณสมบัติแบบไหนที่จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรได้ ซึ่งคำตอบดังกล่าว ผู้ว่าการ ได้สื่อสารความคาดหวังให้พวกเราเป็น SMART People & Happiness หรือ “เก่ง ดี มีความสุข” ไว้ ดังนี้


Sustainability Mindset (สำนึกยั่งยืน)

ทัศนคติในการทำงานของพนักงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร (Prosperity) ชุมชนและสังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) เพื่อให้องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสาธารณูปโภคพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Utility)


Multi-Skill (ทักษะรอบด้าน)

ทักษะการทำงานของพนักงานที่มีความหลากหลาย รอบด้าน และพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ


Analytical Thinking (ชำนาญวิเคราะห์)

ทักษะการคิดเชิงระบบ โดยสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการคิด วิเคราะห์ ทำนาย คาดการณ์ และวางแผนการทำงาน รวมถึงสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Resilience (ยืดหยุ่นปรับตัว)

ทัศนคติของพนักงานที่มีความกล้าคิด กล้าทำ ยอมรับความผิดพลาด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็สามารถลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้ข้อผิดพลาด และไปต่อ


Technology Literacy (เชี่ยวชาญเทคโนโลยี)

ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานให้เกิดประโยชน์ พัฒนางานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ข้อมูลในการทำงาน


Happiness (การสร้างความสุขให้กับพนักงาน)

สิ่งสำคัญในการทำงานนอกเหนือจากการมีทัศนคติ และทักษะที่ดีแล้ว MEA ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ


ทีนี้ถ้าเราเอาแนวคิดการตั้งปณิธานตัวเองต้อนรับปีใหม่ รวมกับสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้เราเป็นมาลองกำหนดเป้าหมายของปีหน้า โดยมีเทคนิคง่าย ๆ 3 ข้อ ดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายอยู่บนพื้นฐานความชอบ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลง 2. เป้าหมายต้องมีความชัดเจนและวัดผลได้ 3. ต้องลงมือทำจริง


ถ้าพร้อมกันแล้ว เรามาลองกำหนด New Year’s Resolution สำหรับปีหน้ากันดีกว่าค่ะ และพิเศษสำหรับฉบับนี้ พนักงานที่ร่วมตั้ง New Year’s Resolution ครบ S-M-A-R-T และ Happiness เข้ามาที่ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Power Bank ขนาด 10,000 mAh สกรีนโลโก้ CHANGE โดยสุ่มแจกรางวัลจำนวน 10 ชิ้นทันที ทั้งนี้ คำตอบจะต้องไม่ซ้ำกับตัวอย่างของ HR ด้านล่างสำหรับฉบับนี้ MEA HR ขอลาไปก่อน แล้วจะรออ่าน New Year’s Resolution ของทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ
QR Code ร่วมสนุกกับกิจกรรม New Year’s Resolution

หมดเขตร่วมสนุกวันที่ 16 ม.ค. 66

578 views

1 Comment


ampol8777
Dec 29, 2022

ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา นำไปประยุกต์ให้ทันยุคสมัยเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้ถ่ายทอดให้กับพนักงานรุ่นใหม่

Like
bottom of page