top of page
  • Writer's picturePrakai Team

เมื่อ DATA พาคุณก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนสู่โลกใหม่


พี่อ้อ-อัญชลี ศรีสวัสดิ์

นักบริหาร 10 ฝ่ายฝึกอบรม


หลายคนคิดว่าหลักสูตร Data เป็นเรื่องยาก วันนี้เราจึงขอให้พี่อ้อ-อัญชลี ศรีสวัสดิ์ นักบริหาร 10 ฝ่ายฝึกอบรม ดูแลหลักสูตรดังกล่าวมาบอกเล่าความสำคัญ และเชิญชวนทุกคนก้าวออกจาก Comfort Zone แล้วเผชิญหน้ากับโลกใบกลมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนตนเองพร้อมดึงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคต


“Data Scientist (DS) และ Data Analyst (DA) ทั้ง 2 Bootcamp จัดขึ้นมา 2 ปีแล้ว และในปีนี้เราเพิ่ม Data Engineer ขึ้นมาอีก Bootcamp หนึ่ง รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 118 ท่าน” พี่อ้อเริ่มต้นเล่า ก่อนเราจะถามต่อถึงที่มาที่ไปของ Data Bootcamp ความท้าทายที่เธอและฝ่ายฝึกอบรมตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์โลกใบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว


“ในทางเทคโนโลยีเรื่องของ Data Analytic หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มันมาได้สัก 5 ปีแล้ว ตอนที่พี่ย้ายมาอยู่ฝ่าย

ฝึกอบรมใหม่ ๆ ก็อยากจะทำหลักสูตรอบรม Data Analytic ตั้งใจจัดเป็นการอบรมเล็ก ๆ ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้ว่า Data คืออะไร และทำอย่างไรถึงจะ Analyst ออกมาได้ ทำรุ่น Beginner ที่ยังไม่ได้เป็น Bootcamp ใหญ่ แต่ก็ยังไม่เห็นผลออกมาเป็นรูปธรรม


“จะทำยังไงดีเราถึงจะให้มันเป็นมรรคเป็นผล ประกอบกับแผนงานของ ICT เขามีแผนปฏิบัติทางด้านดิจิทัลออกมา อดีตท่านผู้ว่าการฯ กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ได้ให้แนวทางว่าต้องพัฒนาคนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติทางดิจิทัล และสอดคล้องกับสายงาน รผส. ด้วย เขาเตรียมทำเรื่อง Digital Platform ไว้ จึงขอให้เราช่วยพัฒนาพนักงาน MEA ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data เป็นนักวิเคราะห์ระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสายงานในแต่ละสายงาน นี่จึงเป็นที่มาของ Bootcamp แรกที่เป็นหลักสูตรเมื่อปีที่แล้ว“เป้าหมายปีแรกเป็น DS กับ DA หลักสูตรละ 30 คน เราทดลองตลาด ขอให้หน่วยงานแจ้งชื่อมา และส่งคนมาฝึกอบรม ต่อมาจึงเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจเข้ามาสอบคัดเลือก เพราะหลักสูตรมันค่อนข้างยาก ต้องมีแรงบันดาลใจ พอมีการสอบคัดเลือก น้อง ๆ ก็ให้ความสนใจกันดี”


“เท่าที่เห็นสองปีที่ผ่านมา มีการตื่นรู้ว่าการวิเคราะห์ระบบจะต้องทำยังไง เราต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนี่คือการเปลี่ยนย่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อไรที่ MEA ถึงเวลาต้องเปลี่ยนจริง ๆ เราก็พร้อม เพราะฝึกหมุนฟันเฟืองในแต่ละหน่วยงานอยู่เรื่อย ๆ”


“โลกเปลี่ยนทุกวัน เราต้องแข่งขันกับตัวเอง ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วมาแสดงศักยภาพ อย่างแรกใจต้องเปิด พอเปิดปั๊บ ต้องสู้ มันมีวิธีการสู้ ซึ่งไม่ได้ยากมากมายอะไร แต่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยน อยากอยู่นิ่ง ๆ สบาย ๆ การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ้น ไม่ได้เห็นการเจริญเติบโตของตัวเอง ฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะ ปีนี้สอบไม่ได้ ปีหน้าก็คือเรารู้แนวการสอบแล้ว ส่วนใครที่สอบได้ก็ขอให้เต็มที่ มารับความรู้ใหม่ ๆ เมื่อจบออกไปจะได้ภาคภูมิใจ”


นอกจากความภูมิใจ ยังได้กลับมาทำประโยชน์ รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก ขับเคลื่อน MEA ด้วยข้อมูล ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เท่าทันต่อโลกาภิวัตน์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรสืบไป

17 views

Comments


bottom of page