top of page
  • Writer's picturePrakai Team

ให้บริการแบบสองทาง ผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าถึง MEA, MEA เข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ (ฟขญ.)

ศูนย์ราชการสะดวก ระดับก้าวหน้านายสุธน วิโรจน์บุรีรัตน์

ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่


คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการได้รับการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับก้าวหน้า สร้างความภูมิใจให้กับ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ เป็นอย่างมาก แต่ที่ทำให้ภาคภูมิใจและปลื้มปีติมากกว่า คือการได้รับกำลังใจและคำชื่นชมจากผู้ใช้บริการที่ต่างประทับใจในการทำงานของเขต อันมาจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และคนทำงานทุกคน


“เรื่องการพัฒนาระบบให้บริการต่าง ๆ ฟขญ. ได้ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว ผ่านหลาย ๆ โครงการที่ช่วยให้สามารถบริการประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้สะดวกขึ้น โดยมีจุดเด่นที่การรับรองลูกค้าในที่ทำการ เราจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด ทั้งเรื่องที่จอดรถซึ่งจัดสัดส่วนอย่างชัดเจน ว่าส่วนไหนเป็นของลูกค้า ส่วนไหนเป็นของพนักงาน และด้วยความที่พื้นที่ให้บริการของ ฟขญ. แตกต่างจากพื้นที่ในเขตเมือง เพราะมีทั้งพื้นที่สวนบ้าง เมืองบ้าง เราก็ต้องดูว่าอะไรที่จะสร้างจุดขาย และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีโครงการเด่น ๆ เช่น โครงการตลาดปลอดภัยที่ออกไปตรวจและให้คำแนะนำเรื่องระบบไฟฟ้าในตลาดและตลาดนัด โครงการที่เกี่ยวกับผู้พิการที่ไปดูแลผู้พิการถึงบ้าน และยังมีโครงการบริการไฟสั่งได้ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องวัดได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่หรือปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีโครงการการแจ้งเตือนไฟฟ้าดับในสถานที่สำคัญ โดยนำเอาเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับไปติดตั้งที่หน้างาน ให้สามารถติดตามได้จากโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนโครงการ MOU กับ ฟขอ. ร่วมมือกันในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง และที่สำคัญคือ เปิดศูนย์ให้บริการภาครัฐที่เซ็นทรัลเวสต์เกต รวมถึงมีการบริการทางน้ำด้วยเรือโหลด เรือหางยาว และเรือสปีดโบ๊ต เรียกได้ว่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่อย่างรอบด้านจริง ๆ”ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ เล่าถึงโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเสริมว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฟขญ. ยังมีนโยบายออกรถโมบายล์ไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการเดิน ให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นด้วย


หลังเตรียมการและพัฒนาการให้บริการจนคว้าผลการประเมินในระดับก้าวหน้ามาได้ ทีมผู้บริหารมองว่า หลายสิ่งหลายอย่างในเขตบางใหญ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทัศนคติในการให้บริการของพนักงานก็เป็นเชิงบวกมากขึ้น ที่สำคัญคือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงบริการของเขตได้สะดวกขึ้น และ ฟขญ. เองก็สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทีม ฟขญ. จึงตั้งเป้าจะไปให้ไกลกว่าเดิม โดยมองว่าการต่อยอดเพื่อก้าวไปสู่ระดับเป็นเลิศนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีการประเมินความพร้อมของตนเองตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของคน อุปกรณ์ เครื่องมือ และสภาพแวดล้อม


“ไม่เกินสิ้น

ปีนี้ การต่อยอดงานบริการของเราน่าจะสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ที่เรามีแนวคิดจะติดตั้งอุปกรณ์ในระบบสายป้อน ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้เร็วและชัดเจนขึ้น หมดปัญหาไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบสาเหตุและแก้ไขไม่ได้ ส่วนเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการลูกค้าก็เตรียมการไว้แล้ว รวมทั้งงานบริการอื่น ๆ ก็พร้อมต่อยอด คิดว่าการจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในอีก 2 ปี ไม่ใช่เรื่องยาก การันตีว่า ฟขญ. ทำได้แน่นอนครับ” ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ ยืนยันอย่างหนักแน่น

10 views

Commentaires


bottom of page