top of page
  • Writer's picturePrakai Team

Change for New Year 2022 ปรับ...เปลี่ยน...เพื่อปีใหม่


ลดน้ำหนัก...ตั้งใจทำงาน...เรียนภาษาเพิ่มเติม...เก็บเงินไปเที่ยว...เชื่อว่าแต่ละคนคงตั้งปณิธานในแต่ละปีที่กำลังจะเข้ามาเป็นช่วงเวลาใหม่ในชีวิตกันอยู่แล้ว ทว่าด้วยสถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในห้วงเกือบสองปีที่ผ่านมา อาจทำให้เป้าหมายล่มไม่เป็นท่าจนเกิดอาการท้อใจและหมดหวังกันไปบ้าง ในช่วงเวลาแห่งความสุขที่กำลังจะวนมาถึงอีกครั้งในไม่กี่วันนี้ ประกาย จึงอยากชวนเพื่อนพี่น้อง MEA มาปลุกพลัง สร้างความหวัง ด้วยการถ่ายทอด New Year’s Resolution ของตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในปี 2565...มาตั้งปณิธานและเก็บเกี่ยวความสุขในช่วงปีใหม่นี้ไปด้วยกันนะครับสานต่อ Smart Metro Grid

มุ่งสู่ MEA Anywhere สร้างนวัตกรรมนำองค์กร

วิลาศ เฉลยสัตย์

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง


“ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เป้าหมายในการดำเนินงานของ MEA จึงต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง โดยในปี 2565 ผมมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้ 3 ภารกิจหลัก ภารกิจแรกคือการพัฒนาระบบไฟฟ้าไปสู่ Smart Metro Grid ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบระบบในปี 2565 นี้ ภารกิจที่ 2 คือ MEA Anywhere ที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใช้บริการจากที่ไหนก็ได้ ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนภารกิจที่ 3 คือการสร้างและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงนวัตกร ซึ่งจะสามารถนำพา MEA ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต


“ทั้ง 3 ภารกิจนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยนโยบาย GIVE ที่ผมคาดหวังไว้ว่าจะช่วยผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จ โดย G คือ Good Partnership สร้างทีมงานและพันธมิตรที่ดี เพราะการจะขยายความร่วมมือไปสู่การสร้างธุรกิจจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่ดี ตัว I คือ Inspire the Next Generation Leader สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ส่วน V คือ Velocity คิดเร็วทำเร็ว ทันต่อการแข่งขัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน วางกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ E คือ Empowerment เพราะจริง ๆ แล้วคนของเรามีศักยภาพ แต่การตัดสินใจบางเรื่องยังต้องพึ่งพาผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นการกระจายอำนาจให้แต่ละระดับสามารถตัดสินใจได้ จะช่วยให้ผู้นำในระดับสูงกว่าสามารถทำงานที่สำคัญ อย่างการสร้างยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นพื้นฐานในการสร้างผู้นำในอนาคตด้วย”


“แม้ว่าปี 2565 กำลังจะเข้ามาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายเราอย่างมาก ทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงาน นโยบาย คู่แข่ง ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโซเชียลที่คอยตรวจสอบการทำงานของเราตลอด แต่ผมก็เชื่อในศักยภาพของทุกคนว่าจะสามารถร่วมกันนำพาองค์กรให้ไปต่ออย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นผมจึงอยากให้ทุกคนมองว่านี่คือโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ส่วนตัวผมในฐานะผู้ว่าการ MEA ขอให้คำมั่นว่าจะนำองค์กรนี้ด้วยหัวใจ พร้อมเผชิญหน้าและรับมือกับเรื่องเหล่านี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถครับ”

34 views

Comments


bottom of page