top of page
  • Writer's picturePrakai Team

e-Sports กีฬาแห่งอนาคต กับบริบทใหม่ของ MEAไม่ใช่แค่คลายเครียด แต่ทุกวันนี้เกมออนไลน์ยังสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างชื่อ ภายใต้การแข่งขันที่ได้ยินกันบ่อยขึ้นในช่วงหลายปีให้หลังมานี้อย่าง “e-Sports” หรือการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้คนยุคใหม่ต่างให้ความสนใจ จนได้รับความนิยมแซงหน้ากีฬาในสนามแข่งแบบเดิม ๆ ไปแล้ว และที่ต้องจับตามอง คือการผลักดันให้มีการจัดตั้ง “ชมรม e-Sports” ขึ้นในสมาคมสโมสรการไฟฟ้านครหลวง (ส.ฟ.น.) อันจะเป็นการเปิดมิติใหม่และสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนใน MEA


จากความท้าทายบนโลกออนไลน์ สู่เกมกีฬาหลังหน้าจอ

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า การเล่นเกมเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงาน ยิ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีต่าง ๆ เอื้อให้เกมมีความสนุก ท้าทาย และน่าสนใจขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเชื่อมผู้คนจากต่างมุมต่างที่อยู่ให้สามารถกระโจนสู่สนามการแข่งขันเดียวกันได้ผ่านหน้าจอ จากที่เล่นเพื่อความสนุกและคลายเครียด มาวันนี้โลกของเกมออนไลน์ขยายไปสู่การแข่งขันที่มากกว่ากิจกรรมยามว่าง กลายมาเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน กับการเป็นเกมเมอร์ผู้เข้าแข่งขัน Electronic Sports หรือ e-Sports กีฬาแห่งอนาคต“จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 1972 ด้วยการแข่งเกม Spacewar ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา e-Sports พัฒนามาตามยุคสมัย จนปัจจุบันมีเวทีการแข่งขันมากมาย ทั้งระดับองค์กรจนถึงระดับโลก ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้รับรองให้ e-Sports เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการในประเทศไทย และมาปีนี้ เอเชียนเกมส์ 2022 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็รับรองให้มีการแข่งขัน e-Sports ในระดับภูมิภาค เรียกได้ว่าการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นตามวิวัฒนาการของระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล” นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย ในฐานะเลขาธิการสมาคมสโมสรการไฟฟ้านครหลวง (ส.ฟ.น.) อธิบายถึงบทบาทของ e-Sports ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และด้วยกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีสมาชิก MEA จำนวนไม่น้อยให้ความสนใจและนำเสนอให้ก่อตั้งชมรม e-Sports ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรส.ฟ.น. ผู้อยู่เบื้องหลังการกำเนิดชมรม e-Sports

ทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ย่อมมีกฎเกณฑ์และลำดับขั้นตอน การจะก่อตั้งชมรม e-Sports ขึ้นในองค์กรก็เช่นกัน ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ดูแลด้านกีฬาและความบันเทิงแห่ง MEA ที่หลายคนรู้จักกันดีในนามสมาคมสโมสรการไฟฟ้านครหลวง หรือ ส.ฟ.น. ซึ่งนายสมบัติ ไล่เรียงถึงที่มาที่ไปว่า


“ส.ฟ.น. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของพนักงาน ส่งเสริมด้านศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เป็นศูนย์กลางในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการกีฬา บันเทิง และสวัสดิการ ที่ผ่านมาภายใต้การกำกับดูแลของ ส.ฟ.น. มีชมรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะชมรมกีฬาซึ่งมีมากถึง 24 ชมรม ทั้งประเภทกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง ซึ่งทาง ส.ฟ.น. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของทุกชมรมมาโดยตลอด รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day ไปจนถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กีฬา 3 ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ทั้งยังร่วมจัดกีฬารัฐวิสาหกิจด้วย”


นั่นคือ บทบาทหน้าที่หลัก ดังนั้นเมื่อมีกลุ่มผู้สนใจเสนอให้จัดตั้งชมรม e-Sports ซึ่งนับเป็นกิจกรรมกีฬา บันเทิง และสันทนาการอย่างหนึ่งขึ้นใน MEA จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ส.ฟ.น. อันมี ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดย นายสมบัติ ในฐานะเลขาธิการฯ เปิดเผยว่า “กลุ่มผู้สนใจได้นำเสนอโครงการจัดตั้งชมรม e-Sports ต่อคณะกรรมการฯ แล้ว เมื่อกลางปี 2564 แต่ด้วยข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน จึงต้องรอความชัดเจนกันต่อไป”
ความฝันที่ใกล้เป็นจริงของเหล่าเกมเมอร์ใน MEA

ถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมีชมรม e-Sports เกิดขึ้นใน MEA นายสมบัติ ให้ข้อมูลว่า หากพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียของกีฬาชนิดนี้แล้ว มีโอกาสไม่น้อยที่ความหวังอันเรืองรองของเหล่าเกมเมอร์ในรั้วสีส้มแห่งนี้จะปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นในเวลาอันใกล้


“เมื่อพิจารณาดูแล้ว e-Sports มีข้อดีไม่น้อย ทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกสมองในด้านความจำ เสริมสร้างทักษะการคิดวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีของพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และที่สำคัญคือ ในอนาคตอาจจะสามารถพัฒนานักกีฬา e-Sports ให้เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงแก่องค์กรและประเทศชาติได้ ส่วนข้อเสียนั้นแน่นอนว่าหากผู้เล่นไม่มีวินัยในการจัดสรรเวลา อาจทำให้ติดเกมจนเสียภาพลักษณ์ เสียสุขภาพ และอาจส่งผลต่อพฤติกรรม ทำให้มีความก้าวร้าว ใจร้อน หัวรุนแรง และขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ แต่ดูแล้วข้อดีมีอยู่มาก ฉะนั้นการจัดตั้งชมรมจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง” เลขาธิการ ส.ฟ.น. กล่าวถึงข้อดีข้อเสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาจัดตั้งชมรม


ทั้งนี้หลังจากมีการนำเสนอโครงการเบื้องต้น ทางคณะกรรมการ ส.ฟ.น. ได้มีมติให้ทีมผู้นำเสนอ รวบรวมรายละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนแนวโน้มทิศทางของ e-Sports เพื่อนำเสนออย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้ง โดยให้ศึกษาและอ้างอิงข้อมูลจากชมรม e-Sports ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อปี 2563 เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งหากมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ นายสมบัติ มองว่า “มีความเป็นไปได้ที่จะมีการอนุมัติให้จัดตั้งชมรม e-Sports ในปี 2565 นี้ครับ”เชื่อว่า MEA พร้อมเข้าสู่สนาม e-Sports อย่างเต็มตัว

ในมุมมองของเลขาธิการสโมสรฯ นายสมบัติ กล่าวต่อไปว่า e-Sports เป็นกีฬาที่มาแรงในยุคปัจจุบัน ยิ่งเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรมากเท่าไร e-Sports จะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้น และจะไม่จำกัดอยู่เพียงคนเฉพาะกลุ่ม แต่จะกลายเป็นการแข่งขันที่คนให้ความสำคัญและให้ความสนใจในระดับโลก จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ MEA จะเริ่มต้นวางรากฐานและเข้าสู่แวดวง e-Sports ตั้งแต่ตอนนี้

“ย้อนไปวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สมาคมสโมสรฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตการเล่น e-Sports ที่ MEA สำนักงานเพลินจิต ทำให้เห็นว่าในองค์กรของเรามีพนักงานที่เป็นนักกีฬา e-Sports หรือคนที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นหลายคนทีเดียว นั่นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเข้ามาผลักดันและขับเคลื่อนจุดนี้ ซึ่งหากผู้เป็นต้นคิดสามารถนำเสนอข้อมูลในการจัดตั้งชมรมได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน มีแนวโน้มว่าสมาคมสโมสรฯ อาจจะเริ่มจากการตั้งชมรม e-Sports ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มพัฒนา ฝึกฝีมือ ฝึกทักษะ และอาจจะมีการจัดการแข่งขันกันภายใน MEA ก่อนจะก้าวไปแข่งขันในกีฬา 3 ไฟฟ้า กีฬารัฐวิสาหกิจ แล้วต่อยอดสู่ระดับลีก ระดับประเทศ และระดับโลก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย ผมเชื่อว่าเราทำได้ ส่วนจะไปได้ไกลแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราครับ” นายสมบัติทิ้งท้าย


จากคำบอกเล่าของผู้คร่ำหวอดใน ส.ฟ.น. น่าจะทำให้ภาพความฝันของผู้รักในเกมและชอบการแข่งขันบนโลกเสมือนค่อย ๆ ชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้ว เรียกได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังรุกคืบเข้ามาชนิดก้าวต่อก้าว ไม่ใช่แค่ในโลกของการทำงานยังรวมถึงโลกของกีฬาและความบันเทิง ใครที่ยังชะล่าใจไม่เตรียมพร้อมรับมือกับความล้ำสมัยที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ระวังจะตามไม่ทันจนตกขบวนและตกยุคเอาได้นะครับ

110 views

Comments


bottom of page