top of page
  • Writer's picturePrakai Team

I.Q.D. มีรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรมในวารสารประกายฉบับที่ 144กิจกรรม I.Q.D. มีรางวัล ในวารสารประกายออนไลน์ฉบับที่ผ่านมา ได้เปิดพื้นที่ให้พี่ ๆ ทุกท่านมาร่วมกัน อวยพร MEA ให้พร้อมรับทุกความท้าทาย ในวาระครบรอบ 64 ปี MEA โดยมีผู้สนใจอวยพร MEA เข้ามาเป็นจำนวนมากเลยครับ ใน Issue นี้ น้อง MEA เจิดจ้า ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี ซึ่งมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนใน LINE Official Account @MEAfamily แล้ว โดยได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมในวารสารประกายฉบับที่ 144 สามารถดูประกาศรายชื่อผู้โชคดี ด้านล่างได้เลยครับ


ผู้โชคดี กิจกรรม I.Q.D. มีรางวัล วารสารประกายฉบับที่ 144

กิจกรรม มาร่วมอวยพร MEA ให้พร้อมรับทุกความท้าทาย ในวาระครบรอบ 64 ปี MEA


รางวัลตุ๊กตาน้อง MEA เจิดจ้า พูดได้ จำนวน 10 รางวัล

1. ว่าที่ ร.ต.ประภัสสร กณะสุต ฝบช.

2. ธนาภรณ์ ศิริบุญยังพิกุล ฝทม.

3. โสภณ ศรีสมนึก ฝอบ.

4. ธนิสร สุตาธิกานนท์ ฝพอ.

5. สกลศักดิ์ กล่อมเกลา ฝบค.

6. กัลยา แสงภัทรเนตร ฟขป.

7. จารุวรรณ วงศ์สิงห์ ฟขน.

8. สมเกียรติ พวงแก้ว ฝบร.

9. วัฒนา สุทธาวาศ ฝอบ.

10. วศินี ภมรสูตร ฝทภ.


รางวัลกระเป๋าพับ MEA เจิดจ้า จำนวน 20 รางวัล

1. กมล สุรีย์เหลืองขจร ฝบก.

2. พรศิริ ผ่องศรี ฝอบ.

3. สุรีย์พร จันทร์หลง ฝจย.

4. เพ็ญนภา ปัทมะวิภาค ฟขน.

5. รณรงค์ ระเบียบพรหม ฝทม.

6. มานิดา มาลารัตน์ ฝอก.

7. อารีย์ สังข์บุญลือ ฝกม.

8. จารวี คีรีวัลย์ ฟขล.

9. สุมาตรา อบรมสุข ฟขจ.

10. อมลธีรา สุนทราภา ฝวฟ.

11. นวลจันทร์ ทรัพย์ศิริสิน ฝพด.

12. อนุสรณ์ ธรเสนา ฝคฟ.

13. ณิชากร เดชแก้ว ฟขส.

14. รุจวสันต์ ถาวรทวีวงษ์ ฝธข.

15. ณัฏฐ์ปัณชญา กัลป์สุทธิ์ ฟขล.

16. ณัฐสินี ดวงเพ็ชร ฝบส.

17. นนธวัช สกุลจันทร์ ฟขบ.

18. ชินวัฒน์ จันทร์ตรง ฝจห.

19. พยันต์ ใยยอง ฝบร.

20. พงศ์ภัค ชีวกมล สมส.


ฝ่ายสื่อสารองค์กร จะจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดีทุกท่านถึงหน่วยงานเลยครับ ใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจ วารสารประกายออนไลน์รอบนี้ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกเช่นเคยครับ

สำหรับ I.Q.D. รอบนี้ เพื่อสอดคล้องกับธีม We wish MEA a Happy New Year ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่าน มาร่วมอวยพร MEA หรือคนที่ท่านรัก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งแชร์ความคิด บอกเราสักนิด คิดอย่างไรกับวารสารประกายออนไลน์รอบนี้ โดยตอบคำถามผ่านทาง QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย ได้แก่

รางวัลตุ๊กตาน้อง MEA เจิดจ้าพูดได้ จำนวน 10 รางวัล
รางวัลกระเป๋า MEA เจิดจ้า จำนวน 20 รางวัล
หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 15 มกราคม 2566 และติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ ใน LINE OA@MEAFamily วันที่ 20 มกราคม 2566 ครับ
152 views

Comments


bottom of page