top of page
  • Writer's picturePrakai Team

“KEN” น้องใหม่มากประสบการณ์สร้างความประทับใจด้านพลังงาน ให้บริการไฟฟ้าจาก MEAเมื่อตลาดพลังงานมีผู้เล่นหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันเริ่มสูง การใช้บริการพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ MEA จึงต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า “KEN” แบรนด์น้องใหม่แต่เก๋าประสบการณ์จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA ด้วยสโลแกน “มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าถึงง่าย เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง” แต่จริง ๆ แล้ว KEN คือใคร มีภารกิจและบทบาทสำคัญอย่างไร นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ และโฆษก MEA จะมาเผยรายละเอียดให้เราได้รู้จักกับ KEN มากยิ่งขึ้นจุดเริ่มต้นหน่วยงานธุรกิจใหม่จาก MEA

“ทุกวันนี้ธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ MEA มีแนวโน้มลดลงทั้งจากการย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ส่งผลให้รายได้ของเราลดลงเรื่อย ๆ เหตุนี้ทำให้ตระหนักได้ว่า เราต้องเร่งผลักดันธุรกิจอื่น โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องหลากหลาย แต่ที่มุ่งเน้นเป็นสำคัญมีอยู่ 4 ด้าน คือ ธุรกิจด้านออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ธุรกิจการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคา ธุรกิจการติดตั้งสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า (EV Charger) และธุรกิจการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยรวมเราเรียกธุรกิจเหล่านี้ว่า ธุรกิจบริการหลังมิเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น MEA จึงสร้างทีมพิเศษที่มุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4 ด้านนี้ขึ้นมาภายใต้ชื่อ KEN หรือ Key Energy Now by MEA โดย KEN อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า สังกัดสายงานธุรกิจ”

ปั้น KEN ขึ้นมาเป็นแบรนด์น้องใหม่

“ปัจจุบันธุรกิจการบริการหลังมิเตอร์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยปั้น KEN เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่แยกออกมา เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างธุรกิจหลัก ซึ่งก็คือแบรนด์ MEA ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องภายใต้แบรนด์ KEN ซึ่งเน้นธุรกิจบริการหลังมิเตอร์ ทั้งการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Rooftop การติดตั้งสถานีชาร์จ EV และบริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฉะนั้นนับจากนี้ไปเมื่อนึกถึงบริการระบบไฟฟ้าหลังเครื่องวัด ประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร ทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จะต้องนึกถึง KEN”รายละเอียดของธุรกิจที่ KEN รับผิดชอบ

“หนึ่งคือ ธุรกิจด้านออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งให้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงกลาง และไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่บ้านพักอาศัย จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ การขอใช้ไฟใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมด เดินสายทั้งภายในอาคาร บริการติดตั้งหม้อแปลง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ฯลฯ สองคือ ธุรกิจการติดตั้ง Solar Rooftop ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกขนาดแบบครบวงจร ด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม หรือการทำโซลาร์ฟาร์ม สามคือ ธุรกิจการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ให้บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าทั้งในบ้านพักอาศัยและสถานีชาร์จขนาดใหญ่ ด้วยความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ และสี่คือ ธุรกิจการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า คือการให้บริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงป้องกัน เพื่อลดความเสียหายแบบทันทีทันใดของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงคาดการณ์ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ระบบไฟฟ้าปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟ”


จุดเด่นของ KEN

“จุดเด่นของ KEN ก็คือจุดเด่นของ MEA ซึ่งจุดเด่นที่แข็งแกร่งของเราคือเราเข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองมหานคร มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบไฟฟ้าและพลังงานในฐานะองค์กรชั้นนำด้านระบบไฟฟ้าระดับประเทศ ดังนั้น KEN จึงเป็นทีมที่มีความเป็นมืออาชีพสูง มีศักยภาพในการให้ความรู้และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ”

กลยุทธ์ที่จะทำให้ KEN วิ่งนำเหนือคู่แข่ง

“จริง ๆ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านบริการระบบไฟฟ้าและพลังงานเรามีมานานแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้ ซึ่งภายใต้แบรนด์ KEN เราปรับปรุงเรื่องของการบริการใหม่แบบยกเครื่อง เน้นภาพลักษณ์ที่ทันสมัย (Modern) เป็นมิตร (Friendly) และเป็นมืออาชีพ (Profession) โดยจะทำหน้าที่เป็น Future Electricity Solution ทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า ใส่ใจในคุณภาพ ความสะดวก ความรวดเร็ว และความปลอดภัย สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟในเรื่องของการบริการหลังมิเตอร์อย่างดีที่สุด ซึ่งด้วยกลยุทธ์นี้ เรามั่นใจว่าจะทำให้เกิดความประทับใจจนสามารถครองใจลูกค้า และสู้กับคู่แข่งได้อย่างแน่นอน”
บทบาทของ KEN ต่อองค์กรที่คาดหวัง

“เราคาดหวังไว้ว่า หาก KEN สามารถตอบโจทย์ด้านการบริการจนครองใจลูกค้าได้ MEA จะมีงานบริการหลังมิเตอร์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เรื่องของโซลาร์บนหลังคา หรือแม้แต่ธุรกิจ EV ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ซึ่งด้วยกลยุทธ์ที่เราวางไว้ ผมมั่นใจว่าประชาชนจะรักและเลือกใช้บริการของ KEN อันจะส่งผลให้ KEN สร้างรายได้ให้กับ MEA ได้มากขึ้นในอนาคต”

เรียกได้ว่าบทบาทของ KEN ไม่เล็กเลย กับการเป็นทีมพิเศษที่ให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA และเพื่อสนับสนุนให้ KEN เดินหน้าสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง รองผู้ว่าการขอฝากเชิญชวนให้เพื่อนพนักงานชาว MEA ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ บอกต่อแบบปากต่อปาก สร้างการรับรู้ให้ลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าของเราทราบถึงบทบาทหน้าที่และบริการของ KEN ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำภารกิจในการให้บริการเรื่องระบบไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจรของ MEA ภายใต้วิสัยทัศน์ Energy for city life, Energize smart living ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครในอีกทางหนึ่งด้วย

31 views

Comments


bottom of page