top of page
  • Writer's picturePrakai Team

MEA รวมพลัง สร้างมาตรฐานใหม่งานบริการ สู่ ศูนย์ราชการสะดวก ทั้ง 18 ฟข.


หากย้อนไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อ 63 ปีก่อน MEA ก่อตั้งขึ้นพร้อมภารกิจในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่เมืองมหานคร จึงนับเป็นหน่วยงานที่ผูกพันกับงานบริการมาตั้งแต่แรกเริ่ม หรือจะเรียกว่างานบริการคือ DNA ของ MEA ก็คงไม่ผิด ดังนั้นเมื่อภาครัฐกำหนดให้มีมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ารับการประเมิน โดยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย บอกถึงเหตุผลในการขอรับการรับรองศูนย์ราชการสะดวกในครั้งนี้ว่า


“เหตุผลที่ MEA ต้องเข้ารับการประเมินมีอยู่สองประการสำคัญ ประการแรก คือเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองมหานคร ซึ่งมีความต้องการใช้บริการไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง ทั้งยังมีมิติของความต้องการใช้พลังงานหลายด้าน ฉะนั้นหากมีรางวัลใดมาการันตีว่าเราทำงานได้ดีมีคุณภาพ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าบริการของ MEA มีมาตรฐาน ประการที่สอง มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมีเกณฑ์การประเมินที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานที่และบุคลากร โดยสถานที่ต้องพร้อม รองรับการเข้าใช้บริการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการก็ต้องได้รับความสะดวก ส่วนบุคลากรก็ต้องมี Service Mind ดูแลผู้ใช้บริการตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาหาเราจนก้าวสุดท้ายที่เขาจากไป และพร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างจริงใจ ซึ่ง MEA มีประสบการณ์ด้านนี้มานานและมีการพัฒนาการมาตามลำดับ การเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก จะเป็นเครื่องมือยืนยันว่าการดำเนินงานของเราเดินมาถูกทาง ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองได้ครบถ้วนจริง ๆ” รองผู้ว่าการอธิบายถึงเหตุผลสำคัญในการเข้ารับการประเมินแม้ว่าครั้งนี้สำนักงานของ MEA ทั้ง 18 เขตจะผ่านเกณฑ์ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองศูนย์ราชการสะดวกมาเป็นเครื่องการันตีในมาตรฐานการให้บริการ แต่เป้าหมายสูงสุดไม่ได้หยุดแค่นั้น เพราะทุก ฟข. ต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อคว้าผลการประเมินระดับเป็นเลิศมาครอบครองให้ได้


“ความสำเร็จของพวกเราในวันนี้ ที่สามารถผ่านการประเมินมาได้ทั้ง 18 เขต เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกคนที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง ต้องขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน แต่ MEA จะยังไม่หยุด เราวางเป้าหมายที่จะไปต่อ เพื่อให้แต่ละเขตมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ โดยจะมีการแบ่งปันประสบการณ์จากเขตที่ได้รับการรับรองระดับก้าวหน้าให้กับเขตที่เพิ่งเริ่มต้นในระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับเป็นเลิศ ซึ่งจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานของ GECC ในระดับสูง ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าคนของ MEA คือหัวใจในการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ ในวันข้างหน้าหากมีการรับรองหรือมีรางวัลในระดับที่ใหญ่กว่านี้ ผมก็มั่นใจว่าเราจะสามารถผ่านความท้าทายของเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ไปได้ด้วยความร่วมมือของพวกเรา” นายวิลาศกล่าวทิ้งท้าย

41 views

Commentaires


bottom of page