top of page
  • Writer's picturePrakai Team

MEA The Next Gen 2022เสริมแรงบันดาลใจ จุดไฟในการทำงาน เหล่าน้องใหม่ในครอบครัว MEAซาบซึ้ง อบอุ่น สนุกสนาน และได้มิตรภาพ เหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2565 “MEA The Next Gen 2022” ซึ่งนับเป็นการรับน้องที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดไฟในการทำงานให้กับสมาชิกรุ่นล่าสุดของครอบครัว MEA ได้เป็นอย่างดี ถ้าอยากรู้ว่ากิจกรรมตลอดหลายวันของงานนี้มีอะไรบ้าง สนุกแค่ไหน เติมพลังใจให้น้อง ๆ อย่างไร ตามไปดูกันได้เลย
“จุดไฟ สร้างแรงบันดาลใจ”

โดย ผู้ว่าการและผู้บริหาร

กิจกรรมที่จะอยู่ในความทรงจำของน้อง ๆ เริ่มจากการขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับโดย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ที่เล่าวิสัยทัศน์และปลุกแรงใจให้สมาชิกใหม่ของ MEA มองเห็นอนาคตร่วมกันในบ้านหลังนี้ ตามด้วยกิจกรรมจากใจพี่ให้น้องที่ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการสายงานต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันผูกข้อมือรับขวัญพร้อมให้คำแนะนำในการทำงาน เป็นประเพณีต้อนรับที่สืบทอดต่อกันมานานในองค์กร ก่อนที่บรรดาสมาชิกใหม่จะได้ทำความรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ MEA มากขึ้น ผ่านกิจกรรมหลากหลาย

อภิวัฒน์ เรืองอยู่

พนักงานสนาม 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

“สิ่งที่ได้รับจาก ผู้ว่าการและผู้บริหาร ผมจะนำมาปรับใช้ ทั้งเรื่องความปลอดภัย จริยธรรม ความโปร่งใส จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ให้ลูกค้าได้ประโยชน์สุดจากองค์กรของเรา และจะพัฒนาองค์กรให้ไปได้ไกลขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการบริการ เพราะงานของเราเป็นการบริการลูกค้า”ธันยาภา ทองทวี

นักบริหารงานพัสดุ 4 ฝ่ายจัดหา

“หลังจากฟังผู้ว่าการแล้วรู้สึกมั่นใจในองค์กรนี้มาก เพราะท่านมีความพยายาม มีความตั้งใจอยากให้ MEA เป็นองค์กรชั้นนำ เป็นอันดับหนึ่งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนตัวเราจะนำสิ่งที่ท่านถ่ายทอดมาปรับใช้ โดยจะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ และจะเผยแพร่แง่มุมดี ๆ ของ MEA ให้คนรอบข้างได้รับรู้ เพราะอยากเห็นองค์กรของเราเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก”ณัฐณิชา มากัต

นักประชาสัมพันธ์ 4 ฝ่ายสื่อสารองค์กร

“งานวันนี้ทำให้เห็นว่า MEA เป็นองค์กรที่ให้โอกาสพนักงาน สนับสนุนให้เราได้พัฒนาตัวเอง รู้สึกขอบคุณ ที่องค์กรนี้เลือกเรา และขอสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ และจะตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็มีความตั้งใจอย่างเต็มร้อยค่ะ”อธิณัฐ แก้วชูกุล

วิศวกรไฟฟ้า 4 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

“ผมเห็นว่า MEA มีการพัฒนาตลอดเวลา ทั้งในด้าน Innovation และ Creative จึงมองว่าเป็นองค์กรที่ไปได้อีกไกล พอได้มาทำงานก็ทำให้รู้ว่าพี่ ๆ เพื่อน ๆ และสังคมการทำงานที่นี่ก็ดีมาก ยังไม่เห็นข้อไหนที่ไม่ดีเลย ผมจึงให้ MEA แบบ 10 เต็ม 10 ภูมิใจในองค์กรนี้มาก และคิดว่าจะอยู่ที่นี่จนเกษียณเลยครับ”พงศกร สาปคำ

นักการเงิน 4 ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า

“ก้าวแรกที่ผมได้เข้ามาที่ MEA ที่นี่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนสำคัญขององค์กร ทำให้คิดว่าตำแหน่งของเรา ก็มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป ผมเลยมองว่าเป็นองค์กรที่เราจะฝากชีวิตไว้ได้ ซึ่งผมก็ตั้งใจจะร่วมผลักดันและส่งเสริมให้ MEA มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มที่ หากมีการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเข้าสู่กิจการไฟฟ้าเสรีในอนาคต ตามภารกิจของหน่วยงานครับ”
“อบอุ่น” ด้วยความเอื้ออาทร

ของรุ่นพี่ MEA

สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานปฐมนิเทศ คือการแนะนำองค์กรให้น้องใหม่ได้รู้จักและเข้าใจ โดยพี่ ๆ ในสายงานต่าง ๆ แท็กทีมกันมาอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ ภาพลักษณ์องค์กร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นพนักงานจิตอาสา งานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร กิจกรรมสโมสร และสหกรณ์ออมทรัพย์ของ MEA อย่างละเอียด เข้าใจง่าย งานนี้นอกจากจะได้รู้ลึกเกี่ยวกับวิถีการทำงานใน MEA สมาชิก GEN ล่าสุดยังสัมผัสได้ถึงความเอื้ออาทรแสนอบอุ่นจากรุ่นพี่อีกด้วย
ธนัชชา ชาญบรรพต

นักประชาสัมพันธ์ 4 ฝ่ายสื่อสารองค์กร

“วันแรกที่มาทำงานก็กังวล เพราะเราเป็นคนชลบุรี ไม่เคยเข้ามาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ เลยคิดว่าจะใช้ชีวิตยังไง สังคมการทำงานจะเป็นยังไง แต่พอได้เจอพี่ ๆ แล้วทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมาก ทำให้เราคลายกังวลไปได้ ก็ขอขอบคุณที่ดูแลน้องคนนี้เป็นอย่างดี และขอฝากตัวในการทำงานหลังจากนี้ต่อ ๆ ไปด้วยนะคะ”จิรายุ มารุ่งเรือง

วิศวกรไฟฟ้า 4 ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย

“ตอนมาทำงานวันแรกค่อนข้างเกร็งเหมือนกัน เพราะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เลยคิดว่าจะเคร่งครัดกว่าเอกชน แต่จริง ๆ แล้วไม่ขนาดนั้น พี่ ๆ ค่อนข้างใจดี อย่างเรื่องการทำงาน ผมเป็นวิศวกรคนเดียวของแผนก พี่ ๆ เป็นช่างเทคนิคก็จะสอนโดยถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ให้ ส่วนเราก็แบ่งปันข้อมูลด้านทฤษฎี เหมือนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่า ก็อยากบอกว่าผมจะพยายามพัฒนาองค์กรด้วยความสามารถของผมเท่าที่ผมทำได้ อาจจะเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งในองค์กรใหญ่ แต่ผมจะทำหน้าที่เบี้ยให้ดีที่สุดครับ”ทารินี บุนนาค

นักฝึกอบรม 5 ฝ่ายฝึกอบรม

“ดีใจที่ได้เข้ามาทำงานกับองค์กรใหญ่ ที่มีความมั่นคง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาทำงานรู้สึกตื่นเต้นมาก แต่พอได้เจอพี่ ๆ ที่เป็นกันเอง บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข ก็หมดความกังวลและหายตื่นเต้นไปเลย สัญญาว่าหนูจะทำงานอย่างสุดความสามารถในหน้าที่ของตนเอง และจะเป็น Smart People ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ได้ค่ะ”พรวินิต สัตยมงคล

นักประมวลผลข้อมูล 4 ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

“อยากขอบคุณทาง MEA ทั้งรุ่นพี่และผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านที่คอยให้ความเมตตา ช่วยสอน เพราะเราเพิ่งเข้ามาทำงาน ไม่มีประสบการณ์อะไร แต่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นดีและการสอนงานที่ดี ทำให้ผ่านจุดเริ่มต้นมาได้อย่างดี ก็อยากจะขอบคุณพี่ ๆ และผู้ใหญ่ทุกท่านครับจากใจครับ”“สนุกและได้มิตรภาพ”

กับกิจกรรมทำความรู้จัก CHANGE

ในส่วนที่หลายคนรอคอยคือ Outing Trip ที่ยกทัพไปจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กันที่โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีฐานกิจกรรมกลางแจ้งสุดสร้างสรรค์ให้ได้ละลายพฤติกรรม ทำความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ และยังได้รู้จักกับ “CHANGE” ค่านิยมองค์กรของเราด้วย โดยฐานต่าง ๆ ที่รุ่นพี่จัดเตรียมไว้รับน้องมีทั้ง ฐานกิจกรรม Beach Ball ที่ทำให้รู้จักกับตัว C หรือ Customer Focus : มุ่งเน้นลูกค้า คนที่จะตีไปหา และ Harmonization : ทำงานสอดประสาน ส่งไม้ต่อ พอเหมาะพอดี ฐานกิจกรรม The Train เน้น Agility : ปรับเปลี่ยนทันกาล เลือกทำได้ไม่มีเสีย ฐานกิจกรรม Tower of Hanoi เน้น Governance : โปร่งใสคุณธรรม ทุกครั้งที่ทำต้องถูกต้อง และฐานกิจกรรม Rope Jumping เน้น Efficiency : ล้ำเลิศประสิทธิภาพ ผ่านมาตรฐาน จนสามารถสร้างสถิติ นอกจากนี้ยังมี ฐานกิจกรรม Home go Love สร้างบ้านสร้างเมือง ที่ต้องระดมไอเดียจากเพื่อนร่วมทีม และกิจกรรม Ice Breaking : 3 ป “เปิด ปรับ ปลง” ที่ทำให้รู้จักการเปิดรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เรียกได้ว่าทั้งสนุก ได้มิตรภาพ ทั้งยังได้มุมมองใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการทำงานอีกด้วย
ชนากานต์ นิลอินจันทร์

วิศวกรไฟฟ้า 4 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า

“กิจกรรมครั้งนี้ดีมากค่ะ เพราะเราเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่รู้จักใคร การได้มาทำกิจกรรมนี้ทำให้รู้จักเพื่อนต่างฝ่ายหลายคน อนาคตเวลาทำงานสื่อสารกันก็จะง่ายขึ้น และที่สำคัญคือแต่ละกิจกรรมยังฝึกให้กล้าแสดงออก ฝึกการเป็นผู้นำ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ด้วย”เอกภาพ พิเกณฑ์

ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

“ก่อนมาร่วมกิจกรรมผมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องสร้างคอนเน็กชันให้ได้ แล้วก็เป็นไปตามคาด กิจกรรมนี้ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนต่างสายงานที่เราไม่เคยเจอมาก่อน และที่ชอบคือกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการสื่อสารพูดคุย ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะตัวผมที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องสื่อสารกับช่างสายค่อนข้างเยอะ จึงเหมือนได้เรียนรู้ฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารไปด้วยครับ”โชติกา คงถวิลวงศ์

วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินดิจิทัล

“เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้เจอเพื่อนใหม่ และได้ความรู้ใหม่ ๆ ส่วนตัวชอบฐานตัวต่อที่สุด (The Train) เพราะเป็นฐานที่เราได้วางแผน ได้ตกลงกับเพื่อนก่อนว่าต้องทำยังไง และที่สำคัญคือได้เรียนรู้ที่จะเชื่อใจเพื่อนด้วย ขอบคุณพี่ ๆ ที่จัดกิจกรรมสนุก ๆ อย่างนี้ให้น้อง ๆ ทุกคนค่ะ”บรรหาร แสนอ้วน

พนักงานสนาม 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

“ผมชอบฐานกระโดดเชือก (Rope Jumping) เพราะทั้งได้ออกกำลังกาย และยังได้ความสามัคคีในทีมด้วย แต่โดยรวมแล้วสนุกทุกฐานครับ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ”ภาคิน ศุภนาม

พนักงานสนาม 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน

“ประทับใจทุกฐานเลยครับ เพราะทำให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันในทีม และได้พูดคุยทำความรู้จักเพื่อนใหม่เยอะมาก อยากบอกเพื่อน ๆ ว่าถ้าเจอกันข้างนอกทักทายกันได้นะครับ”ไกรโกวิท กวีวงศ์ประวัติ

นักวิชาการ 5 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

“ฐานที่ชอบคือ Rope Jumping กับ The Train ครับ อย่างการกระโดดเชือก ทุกคนต้องพร้อมกัน ต้องร่วมมือกัน หากพลาดเพียงคนเดียวก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เน้นความสามัคคีล้วน ๆ ส่วน The Train ที่ต้องหยิบเป็ดและต่อไม้ เป็นกิจกรรมเน้นการวางแผน ต้องคาดคะเนว่าการตั้งฐานจะมีความแข็งแรงไหม และต้องประมาณการไม่ให้สูงเกินไป เพราะทุกอย่างโดยรอบมีผลที่อาจทำให้ตัวต่อไม้ล้มได้ ซึ่งผมคิดว่าเหมือนชีวิตจริงในการทำงานที่เราไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไง แต่ต้องอยู่ให้ได้และทำออกมาให้ดีที่สุด”เหมสุดา ยิ้มวิไล

พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

“รู้สึกดีมากที่ได้เพื่อนใหม่ จากที่อยู่แต่บ้าน ไม่เคยเจอคนใหม่ ๆ วันนี้ได้เจอเพื่อนหลากหลายรูปแบบ หลากหลายความคิด ทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าคนนั้นคิดอย่างนี้ คนนี้คิดอย่างนั้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ว่าเวลาทำงานกับคนแบบไหนจะต้องทำตัวยังไง”สิริบุญรัตน์ สังขดิษฐ์

นักการตลาด 5 ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

“กิจกรรมครั้งนี้สนุกมากค่ะ ได้รู้จักเพื่อนเยอะและได้คอนเน็กชันเพิ่ม ทั้งนักบัญชี นักประมวลผล วิศวกร แทบทุกตำแหน่งเลย เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี ช่วยกันวางแผนกับเพื่อนร่วมทีม ทำให้เรารู้ว่าการคุยกันทำให้เราเข้าใจและวางแผนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดในการทำงานได้”เกรียงไกร สังขะทิพย์

ช่างเทคนิคโยธา 3 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

“รู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากครับ เพราะนอกจากจะได้พบปะสังสรรค์ ยังได้มิตรภาพ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้เราประสานงานกันง่ายขึ้นในอนาคต หากเป็นไปได้ก็อยากให้มีตลอด จะได้มีเพื่อนและมิตรภาพที่ดีเยอะ ๆ ครับ”ฌานิสสร พูลสุวรรณ

วิศวกรเครื่องกล 4 ฝ่ายจัดการยานพาหนะเครื่องมือกล

“จริง ๆ แล้วผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง แต่การได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เราเปิดใจ ปรับเปลี่ยน พัฒนาตัวเอง ได้รู้จักคนอื่นมากขึ้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ จากฝ่ายต่าง ๆ ถ้าไม่มีกิจกรรมนี้ เราจะไม่รู้เลยว่าเพื่อนแต่ละฝ่ายที่เข้ามาพร้อมกันมีใครบ้าง แต่ละคนเป็นยังไง จะติดต่อใครเวลาทำงาน ซึ่งฐานที่ผมชอบที่สุดคือกิจกรรมสร้างบ้าน เพราะได้ประชุมระดมสมองในกลุ่ม ทำให้รู้ว่าใครถนัดงานอะไร และทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและสื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้น”“ตั้งเป้าหมาย”

เพื่อตัวเองและเพื่อ MEA

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยจุดไฟและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน คือกิจกรรมด้วยใจให้ MEA “Commitment to Work” ที่ให้น้อง ๆ ได้บอกความตั้งใจและถ่ายทอดคำมั่นสัญญาในการทำงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกรักและภาคภูมิใจที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตณัฐวุฒิ จั่นสมโภชน์

พนักงานสนาม 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี

“ผมภูมิใจที่สอบติด ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่ที่มีความมั่นคง จึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นพนักงานที่ดี มาทำงานทุกวัน ไม่ป่วย ถ้าไม่จำเป็นครับ”ธนรัตน์ ดารา

พนักงานสนาม 1 (ช่างสายอากาศ) การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

“พอรู้ว่าสอบผ่านผมดีใจจนร้องไห้เลย ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ วันแรกที่ใส่ยูนิฟอร์มก็ตื้นตันดีใจ ประทับใจรุ่นพี่ที่ต้อนรับดี สอนงานตลอด ขอบคุณ MEA ที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาอยู่ในองค์กรใหญ่นี้ ขอบคุณมากครับ สัญญาว่าจะทำงานอย่างซื่อสัตย์ครับ”ปวรปรัชญ์ มหาดิเรกชัย

นักการเงิน 4 ฝ่ายการเงิน

“MEA เป็นกิจการของรัฐ เป็นกิจการที่มั่นคง และเราเองก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เลยอยากจะพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ที่เราอยู่ให้ใช้ได้ดี ผมจึงมุ่งมั่นว่าจะตั้งใจทำงานของผมให้ดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด เพื่อให้ MEA เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุดของรัฐวิสาหกิจครับ”กชกร บุญช่วยชู

นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า

“อยากเห็นองค์กรก้าวหน้า มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น พนักงานทุกคนก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนตัวเราเองก็จะทำให้เต็มที่เพื่อให้ MEA มีความมั่นคงเติบโตเป็นองค์กรอันดับต้น ๆ ของประเทศนี้ต่อไป สมดังสโลแกนที่ว่า พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร”วโรชา ศรีนงนุช

พนักงานสนาม 1 (ช่างสายอากาศ) ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

“ผมเป็นพนักงาน Outsource ของ MEA มาก่อน จึงเห็นว่าที่นี่เป็นองค์กรที่มั่นคง มีสวัสดิการที่ดีต่อครอบครัว เลยพยายามสอบเข้ามา และเมื่อเข้ามาได้แล้ว ผมก็ตั้งใจจะเป็นพนักงานที่ดีของ MEA ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ”เจนภพ เจียรนัยวิทยากุล

พนักงานสนาม 1 การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

“ผมอยากพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรไปตามยุคสมัย ให้ MEA ก้าวข้ามขีดจำกัด ล้ำหน้าไปมากกว่านี้ มีความได้เปรียบกว่าองค์กรอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากขึ้นครับ”วดี กันภัย

นักบัญชี 4 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

“จุดเริ่มต้นของการอยากมาทำงานที่นี่ก็เพราะเขตบางนาใกล้บ้านมาก เดินทางแค่ 15 นาทีถึง ซึ่งเป็นความฝันของเราที่อยากทำงานใกล้บ้าน แต่เมื่อได้เข้ามาทำงานจริง ๆ แล้วได้รู้ว่า MEA เป็นองค์กรที่ดีมาก จึงตั้งใจว่าจะพยายามทำงานและรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองให้ดี ให้สมกับที่เขาเลือกมา เชื่อว่าองค์กรนี้จะไม่ผิดหวังที่เลือกเราอย่างแน่นอนค่ะ”


กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2565 “MEA The Next Gen 2022” นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจที่จะคงอยู่ในความทรงจำของเหล่าพนักงานใหม่รุ่นปี’65 ไปอีกนาน และจากนี้ไปเพื่อน ๆ น้อง ๆ เหล่านี้ ก็จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้ MEA เดินหน้าไปสู่การเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร และองค์กรพลังงานระดับโลกต่อไปในอนาคต


81 views

Comments


bottom of page